Hyvinvointipalvelut 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Terveyden edistämisen toimia tehdään kaikkialla: julkisissa palveluissa (mm. neuvola, varhaiskasvatus, koulut, liikunta- kirjasto- ja kulttuuripalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, työllisyyspalvelut), työpaikoilla, järjestöissä, ihmissuhteissa, perheissä ja jokaisen henkilökohtaisen elämän ja valintojen kautta. Hyvinvointi ja terveys ovat kuntaorganisaatiossa yhteydessä muun muassa koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, yhdyskunta-suunnitteluun ja liikennejärjestelyihin. 

 

Hyvinvointipalvelujen tehtäviin kuuluvat: 

  • hyvinvointikertomuksen valmistelu 
  • yhteistyö kaupungin ja kolmannen sektorin (järjestöt, yhdistykset, kyläyhteisöt) kanssa 
  • vanhus- ja vammaisneuvoston, kyläneuvoston sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän kehittäminen 
  • tehtäväalueen hankkeiden suunnittelu, toteutus ja koordinointi 
  • ehkäisevä päihdetyö 
  • järjestöjen ja kylien toiminnan aktivointi 
  • maahanmuuttajien kotouttaminen

Hyvinvointipalveluissa tehdään terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä yhteistyössä oman toimialan, kaupungin sekä alueen/maakunnan muiden toimijoiden sekä paikallisten yhdistysten kanssa. Tavoitteena on kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. 

  

Hyvinvointikertomus 

Nivalan laaja hyvinvointikertomus 2021–2024 hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.5.2021. 

Laaja hyvinvointikertomus sisältää katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin väestöryhmittäin, arvion toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta ja hyvinvointipolitiikasta kunnassa sekä suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä. Laaja hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa ja sitä käytetään hyvinvointijohtamisen, strategiatyön, talouden ja toiminnan suunnittelun, arvioinnin sekä raportoinnin työvälineenä. Hyvinvointikertomus sisältää hyvinvointisuunnitelman, jonka toimenpiteiden toteuttaminen arvioidaan ja päätetään syksyisin talousresurssien puitteista. Hyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain hyvinvointiraportissa. 

 

Nivalan kaupungin hyvinvoinnin edistämisen painopistealueet vuosille 2021-2024:

 

       

IKÄIHMISTEN RAVITSEMUSPORTAALI

Asiointi

 

Hyvinvointijohtaja

Timo Alatalo
040 344 7323

 

Hyvinvointikoordinaattori

Meri Vähäkangas
040 344 7317

 

Toimistosihteeri

Kati Heiska
040 344 7273

 

Toimistosihteeri

Marita Isomaa
040 344 7322

 

Kaupungintalon 2. kerroksessa

 

Kalliontie 15
PL 10
85501 Nivala

 

Asiakirjat

Laaja hyvinvointikertomus 2021-2024

Laaja hyvinvointikertomus 2021-2024, indikaattorit

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2022

Hyvinvoinnin tila Nivalassa 2022

Hyte-kuntakortti

Kouluterveyskyselyn tulokset 2019

Kouluterveyskyselyn tulokset 2021

Kouluterveyskyselyn tulokset 2023

Ehkäisevän päihdetyön malli 2019-2021

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 2021-2024

Jaksamista tukevat palvelut lapsiperheille -esite