Harrastamisen Nivalan malli

Harrastamisen Nivalan malli

Nivalan Kaupunki on mukana harrastamisen suomen malli hankkeessa, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtakunnallinen hanke. Kaupunki on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta toiminnan järjestämiseen 122 000€ lukuvuodelle 2022-2023.

Hankkeen tavoitteena on tarjota peruskoulun 1-9 luokkien oppilaille mieluinen ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastamisen mallin toiminnalla pyritään tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ennaltaehkäisemään syrjäytymistä.

Harrastamisen Nivalan mallin kerhotoimintaa on tarjolla Nivalan jokaisella alakoululla sekä yläkoululla. Harrastuksia järjestetään koulupäivän jälkeen.

Harrastukset on valikoituneet kouluille koulukohtaisten kyselyiden pohjalta ja Nivalassa toimii viikoittain noin 70 harrastekerhoa eri kouluilla. Erilaisia harrasteita Nivalan kouluilla on noin 20.

Harrastamisen mallin kerhot on keränneet hienon määrän osallistujia ja tavoitteena on saada toiminta vakiinnutettua pysyväksi Nivalassa.

 

 

        

 

Lisätietoja

 

Timo Alatalo

hyvinvointijohtaja

040 344 7323

 

Miika Tenhunen

Harrastekoordinaattori

044 445 7415