Vaalit

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2024
 

Vaalipäivän sunnuntai 9.6.2024 vaalitoimitus


Nivalan kaupungissa on yksi äänestysalue, Nivalan äänestysalue (001).


Vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite:
Nivalan kaupungintalo, Kalliontie 15, 85500 Nivala
Vaali toimitetaan kello 9–20 välisenä aikana


Yleinen ennakkoäänestys 29.5.-4.6.2024
 

Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat: 1) Nivalan kaupungintalo, 2) kirjastoauto


1) Nivalan kaupungintalolla (Kalliontie 15, 85500 Nivala) voi äänestää ennakkoon jokaisena ennakkoäänestyspäivänä seuraavasti:
keskiviikko – perjantai 29. – 31.5.2024 klo 9–20
lauantai – sunnuntai 1. – 2.6.2024 klo 9–17
maanantai – tiistai 3. – 4.6.2024 klo 9–20


2) Ennakkoäänestyspaikkana toimii myös kirjastoauto, jonka reittiaikataulu pysähdyspaikkoineen ja -aikoineen on seuraava:
pe 31.5.2024 kello 10.30–11.30 Nivalan Lukio, Peltotie 2, 85500 Nivala
pe 31.5.2024 kello 12.00–13.30 Ahteen koulun piha, Pihlajatie 2, 85630 Nivala
pe 31.5.2024 kello 14.00–15.00 Malilan koulun piha, Maliskyläntie 1147, 85640 Nivala
pe 31.5.2024 kello 16.00–18.00 Nivalan liikuntakeskus Uikko, Kalliontie 59, 85500 Nivala
 

la 1.6.2024 kello 10.00–11.00 Ent. rauhanyhdistyksen tontti, Järvikyläntie 219, 85500 Nivala
la 1.6.2024 kello 11.30–12.30 Haikaran koulun piha, Välikyläntie 310 A, 85500 Nivala
la 1.6.2024 kello 13.00–14.00 Välikylän koulun piha, Koulunmäki 31 A, 85540 Nivala
la 1.6.2024 kello 14.30–15.30 Junttilan koulun piha, Mehtäläntie 42, 85500 Nivala
 

su 2.6.2024 kello 10.00–11.00 Erkkilän koulun piha, Erkkiläntie 132 A, 85500 Nivala
su 2.6.2024 kello 11.30–12.30 Aittolan koulun piha, Aittoperäntie 867 A, 85560 Nivala
su 2.6.2024 kello 13.00–14.00 Haapalan koulun piha, Haapaperäntie 173 A, 85500 Nivala
su 2.6.2024 kello 14.30–15.30 Karvoskylän koulun piha, Piimätie 9, 85580 Nivala
su 2.6.2024 kello 16.00–17.00 Koskenperän tanssilava, Järvikyläntie 1630, 85580 Nivala


Ennakkoäänestys laitoksissa


Ennakkoäänestys toimitetaan lisäksi seuraavissa laitoksissa: terveyskeskuksen vuodeosasto, Kotikeskus, Kestinpuiston palvelutalo ja Mattilan palvelutalo. Em. laitoksissa vaalit toimittaa kaupunginhallituksen valitsema vaalitoimikunta.
Laitoksessa ennakkoäänestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena ajanjaksoon sattuvana päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Laitoksissa äänestämisestä ilmoitetaan tarkemmin laitosten ilmoitustauluilla.


Kotiäänestys


Vaalilain (714/1998) 46 §:n 3 momentin mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä  määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia  vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin 
hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.


Kotiäänestys tapahtuu klo 9–20 ennakkoäänestysaikana (29.5-4.6.2024) äänestäjälle erikseen ilmoitettuna tarkempana aikana.
Kotiäänestykseen oikeutetun on puhelimitse tai kirjallisesti ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. 


Kotiäänestykseen ilmoittautumisia otetaan vastaan numeroissa 040 344 7225 sekä 040 344 7300 tai kirjeitse osoitteeseen Nivalan kaupungin keskusvaalilautakunta, Kalliontie 15, 85500 Nivala.


Henkilöllisyyden todistaminen


Äänestäjän tulee esittää selvitys henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä  voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla.


Vaalimainospaikat
 

Europarlamenttivaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista keskiviikkona 22.5.2024. Mainostaulut asetetaan torille.


Nivalassa 22.4.2024
NIVALAN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

Lisätietoa vaalit.fi -sivustolta.

 

Liitetiedostot

Oikeusministeriön vaalisivu