Peruskoulut

Nivalan kaupungissa on 12 peruskoulua. Peruskoululaisia on yli 1 500. Sivukylillä on 10 koulua. Keskustassa on Kyösti Kallion koulu, jossa annetaan vuosiluokkien 1-6 lisäksi luokkamuotoista erityisopetusta vuosiluokille 0-9. Niva-Kaijan koulu vastaa yläluokkien 7-9 opetuksesta koko kaupungin osalta.

Peruskoulun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta ja jatkuu, jollei oppivelvollisuus ole sitä ennen täytetty, kymmenen vuotta.


Oppilaalla on ensisijainen oikeus päästä lähikouluun. Oppilaan lähikoulu on se kaupungin opetustoimen peruskoulu, jonka lähikoulualueella hän asuu. Oppilaan lähikoulu käy ilmi koulutoimiston lähettämästä ilmoittautumislomakkeesta.

Lapsen voi ilmoittaa oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun. Oppilaita otettaessa kouluun, ensisijaisia ovat oman lähikoulu-alueen lapset. Toissijaisella hakijalla eli toiselta lähikoulualueelta olevalla hakijalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen tai kyyditysavustukseen. Muilta lähikoulualueilta otetaan oppilaita lähinnä vain, mikäli koulussa on tilaa. Päätöksen oppilaan ottamisesta muuhun kuin lähikouluun tekee sivistysjohtaja.

Palvelupaikat

Ahteen koulu

Pihlajatie 2
85630 NIVALA

Opettajanhuone
0403447500

Ahteen koulun kotisivu

Aittolan koulu

Aittoperäntie 867 A
85560 NIVALA

Opettajanhuone
0403447505

Aittolan koulun kotisivu

Erkkilän koulu

Erkkiläntie 132 A
85500 NIVALA


0403447510

Erkkilän koulun kotisivu

Haapalan koulu

Haapaperäntie 173 A
85500 NIVALA

Opettajanhuone
0403447515

Haapalan koulun kotisivu

Haikaran koulu

Välikyläntie 310 A
85500 NIVALA

Rehtori
0403447521

Haikaran koulun kotisivu

Junttilan koulu

Mehtäläntie 42
85500 NIVALA


0403447525

Junttilan koulun kotisivu

Järvikylän koulu

Antteroisenkuja 2 A
85500 NIVALA

Opettajanhuone
0403447530

Järvikylän koulun kotisivu

Karvoskylän koulu

Piimätie 8
85580 NIVALA

Opettajanhuone
0403447535

Karvoskylän koulun kotisivu

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen toimisto

Kalliontie 15
85500 NIVALA


0403447312

kasvatuksen- ja koulutuksen toimistopalvelut

Kyösti Kallion koulu

Tarhinkuja 4
85500 NIVALA

Kanslia
0403447370

Kyösti Kallion koulun kotisivu

Malilan koulu

Maliskyläntie 1147
85640 NIVALA

Opettajanhuone
0403447540

Malilan koulun kotisivu

Niva-Kaijan koulu

Kalliontie 47
85500 NIVALA

Koulusihteeri
0403447489

Niva-Kaijan koulun kotisivu

Välikylän koulu

Koulunmäki 31 A
85540 NIVALA

Opettajanhuone
0403447545

Välikylän koulun kotisivu