Usein kysytyt kysymykset

Milloin saan tiedon lapseni varhaiskasvatuspaikasta ? 

Varhaiskasvatushakemus jätetään viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja äkillinen hoitopaikan tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, paikkaa haetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista. Tieto myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta tai palvelusetelistä lähetetään perheille postitse. Usein perheeseen otetaan yhteyttä myös puhelimitse. Elokuun alkupuolen hoitojärjestelyistä ilmoitetaan kesäkuun aikana. Muulloin paikasta ilmoittaminen ajoittuu lähelle varhaiskasvatuksen alkamisen ajankohtaa. 

  

Miksi tieto voi tulla lähellä hoidon aloitusta, vaikka olen hakenut paikkaa hyvissä ajoin? 

Vapautuvia varhaiskasvatuspaikkoja täytetään lasten hoidon alkamisajankohdan mukaan. Tästä johtuen päätös paikasta tulee lähellä hoidon alkamista. 

  

Pääsevätkö sisarukset samaan varhaiskasvatuspaikkaan tai samaan lapsiryhmään päiväkodissa? 

Pääsääntöisesti sisarukset pääsevät samaan hoitopaikkaan. Päiväkodeissa on lasten erilaisten tarpeiden vuoksi omat lapsiryhmät esim. alle 3-vuotiaille / 3-5-vuotiaille/ 3-6-vuotiaille / 6-vuotiaille, joten sisarusten hoito järjestetään iän mukaisessa vertaisryhmässä. 

  

Lapseni on aloittamassa varhaiskasvatuksen, miten tutustuminen järjestyy ? 

Lapsen tutustuminen hoitopaikkaan ja hoitopaikan päivärytmiin suunnitellaan perheen toiveiden mukaisesti yhdessä vanhempien kanssa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu tutustuminen helpottaa lapsen varhaiskasvatuksen aloitusta. Varhaiskasvatuksen aloitus käynnistyy lapsen kotiin tehtävällä tutustumiskäynnillä, jolloin työntekijä tutustuu lapseen ja hänen perheeseensä sekä kuuntelee vanhempien ajatuksia. Seuraavaksi on vuorossa lapsen ja vanhempien tutustumiskäynnit hoitopaikkaan ennen hoidon aloittamista. Halutessaan vanhemmat voivat käydä tutustumassa ensin ilman lasta. Usein tuttu varhaiskasvatuksen työntekijä on hoidon alkaessa vastaanottamassa lasta ja helpottamassa eroa vanhemmista. 

  

Miksi päiväkotimme tai perhepäivähoitokoti on kiinni koulujen loma-aikoina? 

Koulujen loma-aikoina suuri osa lapsista on pois varhaiskasvatuksesta, joten monet hoitopaikoista suljetaan ja toimintaa keskitetään päivystäviin päiväkoteihin. Näin toimien pystymme kohdentamaan henkilöstön työpanoksen niihin aikoihin, jolloin suurin osa lapsistakin on hoidossa. 

  

Miten toimin kun perhepäivähoitaja sairastuu ennalta arvaamatta? 

Perhepäivähoitajan äkillisten tai ennalta tiedettävien poissaolojen ajalle (esim. hoitajan sairastuessa, hoitajan ollessa työajan tasausvapaalla tai koulutuksessa) lapselle varataan varahoitopaikka heti hoitosuhteen alkaessa, mikäli vanhemmat niin haluavat. Hoitajan töistä poissaolon pitkittyessä varahoidon järjestelyistä sovitaan erikseen. Perhepäivähoitajan äkillisissä poissaoloissa hoitaja ilmoittaa asiasta vanhemmille, jotka puolestaan ottavat puhelimitse tai tekstiviestillä yhteyttä varahoitopaikkaan ja ilmoittavat lapsen tulosta, tarvittavista hoitopäivistä ja -ajoista. 

  

Mikä on vasu? 

Lapsen vanhemmat ja varhaiskasvatuksen työntekijä laativat hoidon alkaessa lapsen kasvun, kehittymisen ja oppimisen tueksi henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) . Yhdessä laadittu lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa varhaiskasvatuksessa kasvatustyön toteuttamista. Vasu-keskustelut käydään vanhempien kanssa kerran vuodessa. Varhaiskasvatuksen työntekijät laativat vasujen pohjalta lasten vahvuuksien ja tarpeiden mukaisen lapsiryhmän varhaiskasvatussuunnitelman. 

  

Minkä verran varhaiskasvatus maksaa? 

Varhaiskasvatus on Nivalan kaupunginvaltuuston (25.11.2021) päätöksen mukaisesti maksutonta vuoden 2022 alusta toistaiseksi. 

  

Menetänkö kotihoidon tuen kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen? 

Kotihoidontuki on vaihtoehto varhaiskasvatukselle. Vanhemmat ilmoittavat Kelan toimistoon kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuksen alkamisesta, jotta kotihoidon tuen maksatus päättyy. 

  

Varhaiskasvatuksen tarpeemme muuttuu, mihin se vaikuttaa ja kenelle ilmoitan siitä? 

Ole yhteydessä päiväkodin johtajaan tai  perhepäivähoidon ohjaajaan. Muutokset tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta.