Kartat ja mittauspalvelut

Mittauspalvelut 

Mittaustoimen tehtävänä on mittauspalveluiden, kiinteistön muodostuksen sekä maanhankintaan ja myyntiin liittyvät tehtävät. Tavoitteena on kaupungin omistamien tonttien markkinoinnin ja myynnin tehostaminen sekä numeerisen pohjakartan ja ajantasakaavan ylläpito (n. 1300 ha). Mittaustoimi suorittaa kartoitukset ja kunnallistekniset (tierakennus-) mittaukset. Lisäksi käymme merkitsemässä rakennuslupaan liittyen rakennusten nurkkapisteet ja perustamiskorkeuden lupaehdoissa määritellyille kohteille. Lisäksi mittaustoimi ylläpitää osoitekarttaa ja määrittää uusien rakennusten osoitteet.

Asemakaavoituksen pohjakartta-aineisto siirtyy vuoden 2022 alussa N2000 korkeusjärjestelmään. Uudet mittaukset ja suunnitelmat suoritetaan N2000 järjestelmässä, vanhat suunnitelmat voivat olla vielä vanhassa N60 korkeusjärjestelmässä.

Osoitteet 

Kaupunki pitää yllä osoitejärjestelmää, jossa jokaiselle asuinrakennukselle määritellään osoite. Kun kuntaan annetaan uudelle tielle osoitenimi, tallennetaan se kunnan omaan järjestelmään, samalla kunta ilmoittaa siitä maanmittauslaitokselle, joka merkitsee uuden osoitetien valtakunnalliseen järjestelmään. Asukkaat on väestötietojärjestelmässä sijoitettu rakennuksiin, joten rakennusten oikeat osoitteet ovat tärkeitä asukkaiden oikean sijainnin kannalta tietojärjestelmissä. Kun uusi rakennuslupa haetaan, annetaan rakennukselle osoitejärjestelmän mukainen osoite ja postinumero. Kun asuinrakennus valmistuu, tekevät asukkaat muuttoilmoituksen uuteen kotiin. Muuttoilmoitus on tehtävä, vaikka muutettaisiin samassa pihapiirissä sijaitsevaan eri rakennukseen. Jos osoitejärjestelmässä huomataan virhe, tulee siitä ilmoittaa kuntaan virheen korjaamiseksi. Kunnassa tehdään korjaus, ilmoitetaan rakennuksen uusi osoite digi- ja väestövirastoon. Tämän jälkeen asukkaiden on tehtävä vielä osoitteenmuutos korjattuun osoitteeseen.

Osoitteiden laatu käyttäjien karttapalveluissa ja navigointijärjestelmissä 

Kunnan itse julkaisemissa osoitetietoja sisältävissä palveluissa käytetään alkuperäistä kunnan tuottamaa ja julkaisemaa osoitetietoa, jolloin laatu on paras mahdollinen. Koordinaattipaikannus- ja navigointijärjestelmät tarvitsevat paikannettavan kohteen sijainnin maantieteellisinä ETRS89(WGS84) -järjestelmän mukaisina koordinaatteina. Kansalaisille navigointijärjestelmät ovat käytettävissä älypuhelimissa ja muissa tietoverkkoon kytketyissä tietokoneissa sekä lähes kaikissa autoissa. Navigointijärjestelmien toimittajat eivät yleensä hanki käyttöönsä alkuperäistä osoitetietoa kunnista. 

Navigointijärjestelmässä havaittava virhe on vain harvoin lähtöisin kunnan osoitetietoaineistosta. Tyypillisempää on, että virhe on palveluntarjoajan aineistossa. Selvästi yleisin syy navigaattorien osoiteongelmiin on kuitenkin loppukäyttäjällä laitteessaan oleva vanhentunut karttapohja. Karttapohjan osalta päätoimijoita ovat tällä hetkellä Google, TomTom, OpenStreetMap ja Here. Se, minkä toimijan karttapohja on käytössä, riippuu esim. sovelluksesta, navigaattorista tai autosta. 

Saatuaan palautteen käyttäjän havaitsemasta virheellisestä osoitetiedosta, kunnan tulee ensimmäiseksi tarkistaa, onko ko. osoitetieto oikein kunnan osoitetietojärjestelmässä. Jos virhe on kunnan järjestelmässä, virhe tulee korjata ja välittää päivitetty tieto Digi- ja väestötietovirastolle normaalisti rakennustietojen päivityksenä.

Puhelinasiointi

 

Maankäyttöpäällikkö

Juha Peltomaa
040 344 7285
juha.peltomaaatnivala.fi (juha[dot]peltomaa[at]nivala[dot]fi)

 

Kartat 

Asemakaavayhdistelmä 

Yleiskaava 

Kukonahon tuulivoimayleiskaava 

Nivalan pohjakartta vuodelta 1950

Opaskartta

Linkkejä kartta-aineistoihin 

Paikkatietoikkuna 

Maanmittauslaitos/karttapaikka

Liiteri

GTK:n karttapalvelu