PSAVI tiedottaa | Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2024

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä vuoden 2024 äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi toimialueellaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sosiaali- ja terveysministeriön Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueelle ehdottama ohjeellinen kiintiö on kolme kunniamerkkiä.

 

Kunniamerkkien myöntämisperusteena ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuorten esimerkillisenä kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjänä sekä laajemminkin yhteisvastuullisena toisista huolehtimisen ja välittämisen turvaajana.

 


Ehdokkaiden alaikäraja on 40 vuotta. Pyrkimyksenä on, että palkittavat äidit edustavat mahdollisimman erilaisia ryhmiä: ansiotyössä käyviä, yksinhuoltajia, maaseudun emäntiä jne. sekä myös eri vähemmistöryhmiä, kuten romaneja, saamelaisia ja maahanmuuttajia. Ehdokkaiden tulee edustaa tasapuolisesti tämän päivän äitejä myös ikänsä puolesta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle.

 


Biologisten äitien lisäksi voidaan esittää palkittavaksi myös adoptioäitejä ja sijaisäitejä. Huomioon otetaan myös laajempi yhteiskunnallinen kasvatusvastuu ja toiminta esim. lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä, koululautakunnassa sekä vanhempainyhdistyksissä. Ammatissaan kasvattajina toimiville äitienpäiväkunniamerkkejä ei ole tarkoitus myöntää.

 


Vähintään puolet ritarikunnille menevistä esityksistä kohdistetaan kuntien, järjestöjen tai vastaavien yhteisöjen tekemiin esityksiin. Enintään puolet kohdistetaan palkittaviksi esitettyjen äitien omien lasten jättämiin hakemuksiin.

 


Omien lasten tekemiin hakemuksiin tulee liittää vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kysymyksessä olevan perheen. Hakemusta, jossa on vähemmän kuin kaksi puoltolausuntoa, ei oteta huomioon ennen kuin se on täydennetty riittävillä puolloilla. Jos äitienpäiväkunniamerkkiä ehdotetaan muille kuin biologisille äideille, esim. kasvatti-, sijais- tai tukiperheiden äideille, ehdotukselle olisi eduksi, jos sen mukana olisi esim. perheen hyvin tuntevan ja perheessä asuneen lapsen puoltokirje. Muut omaiset, tuttavat, naapurit jne. voivat olla aloitteellisia, mutta tällöin esityksen tekijänä tulee olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö.

 

Kunniamerkin ehdotuslomakkeena on käytettävä tämän ohjekirjeen liitteenä olevaa sähköisesti täytettävää kunniamerkkiehdotuslomaketta. Kunniamerkkiehdotuksen mukana tulee toimittaa tämän ohjekirjeen liitteenä oleva sosiaali- ja terveysministeriön täytetty liitelomake. Kunniamerkkiehdotus- ja liitelomakkeet löytyvät myös STM:n verkkosivuilta ja suomi.fi -verkkosivuilta. Äitienpäiväkunniamerkin hakeminen sekä äideille jaettavat mitalit ovat maksuttomia.


 

Esitykset on toimitettava perjantaihin 3.11.2023 mennessä osoitteeseen:
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PL 6, 13035 AVI.

 


Lisätietoja antavat assistentti Niina Rytilahti, p. 0295 017055, niina.rytilahtiatavi.fi ja kehittämispäällikkö Leena Meriläinen, p. 0295 017 523, leena.merilainenatavi.fi (leena[dot]merilainen[at]avi[dot]fi)

 

Avainsanat