Peltopuiston päiväkoti ja esiopetus

Peltopuiston päiväkoti 

  

Peltopuiston päiväkoti on 3 ryhmäinen päiväkoti, jossa tarjotaan 0-6-vuotaille kokopäiväistä varhaiskasvatusta.   

Päiväkotimme varhaiskasvatusryhmät ovat: 

Peukaloiset 0-4 v lasten taapero ryhmä, jonka ryhmäkoko vaihtelee lasten ikien mukaan. Ryhmässä toimii varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa sekä ryhmäavustaja. Toiminta suunnitellaan lasten tarpeita vastaavaksi.  Paljolti pienten kanssa toiminta painottuu perushoitoon, mutta toteutamme myös Peukaloisissa vasuperustaista lapsia osallistavaa varhaiskasvatusta. 

Sirkkuset 3-5-vuotiaille tarkoitettu varhaiskasvatus ryhmä.  Ryhmässä toimii yksi varhaiserityisopettaja, yksi varhaiskasvatuksenopettaja kaksi lastenhoitajaa sekä yksi ryhmän erityisavustaja.  Toiminnassa painotetaan positiivista kasvatusta, sosiaalisten taitojen oppimista, ryhmässä pärjäämistä ja kaikenlaista mitä lapsen kehitykseen kuuluu ja mitä Vasu meiltä vaatii. Kehittelemme lasten kanssa erilaisia projekteja, jotka saattavat vallata toimintamme useiksi viikoiksi kokonaisvaltaisesti. 

Peipposet on ryhmä kokopäivähoitoa tarvitseville eskarilaisille.  Toiminnan pohjana on esiopetussuunnitelma.  Sitä toteutetaan kahden varhaiskasvatuksen esiopettajan ja kahden lastenhoitajan toimesta. Ryhmässä toimii kaksi pienryhmää ja molemmat toteuttavat toimintaansa omista lähtökohdista ja omista tarpeista.  Eskarilaisten toiminta painottuu oppimiseen, jota voi toteuttaa aivan yhtä hyvin luonnossa tai kodassa.  Jokaisesta lapsesta tehdään Leo (lapsen esiopetussuunnitelma) vanhempien kanssa yhdessä. 

Päiväkoti sijaitsee keskeisellä paikalla puistojen läheisyydessä. Päiväkoti on otettu käyttöön vuonna 1982. ja me saimme pihaamme kodan syksyllä 2019. 

Päiväkotimme toiminta perustuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman velvoittaviin sisältöihin.  Jokaisesta lapsesta laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsikohtainen Vasu, (varhaiskasvatussuunnitelma) joka on lakisääteinen lapsesta laadittava asiakirja ja jossa pohdimme vanhempien kanssa lapsen vahvuuksia, mielenkiinnon kohteita ja mahdollisia oppimisen haasteita. Vasujen tavoitteista laadimme ryhmiin suunnitelman, jota noudattaessa toimitaan lasta osallistaen ja ideoita lapsilta saaden. Toimintamme periaate on lasten ja perheiden ja moninaisuutta kunnioittava sekä osallisuutta lisäävää.  Päiväkodissa lapsi viettää päivittäisestä valveilla olo ajastaan suurimman osan.  Päiväkodin tehtävä on luoda lapselle viihtyisä, turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö, jonka vuoksi henkilökunnan on oltava valppaana koko toimintapäivän ajan.  Jokaisen lapsen tulee saada päivittäin yksilöllistä huomiota ja rakkautta osakseen.  Päiväkotipäivään kuuluu paljon iloa ystävistä, omasta osaamisesta ja onnistumisesta. 

Päiväkotimme perustehtävä   Päiväkotipäivään kuuluu sopivasti toimintaa, lepoa ja ulkoilua.  Lapsille tarjotaan aamupala, lounas ja välipala lapsen hoitoajoista riippuen. Yksi perusajatuksemme on, että lapset toimivat pienryhmissä valiten itselleen mieluista tekemistä. Aikuisen rooli on ohjata ja opastaa lapsi leikkiin ja toimintaan. 

Peltopuiston päiväkodin esite

 

Asiointi

Yhteystiedot

Anni Sarjanoja 

päiväkodinjohtaja

040 3447463

 

Lisäkuja 1, 85500 Nivala

 

sähköpostiosoitteet muotoa

etunimi.sukunimi @ edu.nivala.fi