Nokelan päiväkoti ja esiopetus

Nokelan päiväkoti 

Nokelan päiväkoti on vuoropäiväkoti, jossa lapsi voi tarvittaessa olla vanhempien työstä johtuen hoidossa myös iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. 

Nokelan päiväkoti on avattu elokuussa v. 2003. Nokelan päiväkoti on tarkoitettu ensisijaisesti vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoitopaikaksi. Nokelassa on 3 lapsiryhmää; 0 - 3-vuotiaiden vuorohoitoryhmä Puosut (avoinna koko viikon ympäri vuorokauden tarvittaessa), 3 - 4-vuotiaiden ryhmä Matruusit ja 5-6 -vuotiaiden ryhmä Kipparit, jossa annetaan esiopetusta. 

Mikäli Nokelan päiväkodissa hoidossa olevan lapsenne vuorohoidontarve päättyy (eli hoidontarve on pääsääntöisesti klo 6.30 – 17 välillä), lapselle osoitetaan uusi hoitopaikka toisesta päiväkodista tai perhepäivähoidosta. Tällaisessa tapauksessa otamme yhteyttä vanhempiin ja yhdessä keskustellen etsimme lapselle parhaan mahdollisen vaihtoehdon uudeksi hoitopaikaksi. 

Toimintaamme rytmittää vuorohoito, joka vaikuttaa pitkin päivää lapsiryhmien kokoon. 

Lähtökohtana toiminnallemme on lapsilähtöinen ja kokonaisvaltainen hoito ja huolenpito.  Pidämme tärkeänä, että lapsi saa olla yksilöllinen turvallisessa ympäristössä. Toiminta on joustavaa, perheiden erilaiset tarpeet huomioivaa esim. pienten lasten unirytmi huomioidaan yksilöllisesti. 

Avainsanoina arvopainotuksissamme ovat leikki, kiireettömyys, turvallisuus ja vastuullisuus. Nivalan varhaiskasvatuksen arvoja ovat luottamus (turvallisuus, avoimuus, rehellisyys), osaaminen (asiantuntijuus, palveluhenkisyys, kehittäminen), oikeudenmukaisuus (tasa-arvo, inhimillisyys, oikeus elämään) sekä vastuullisuus (vaikuttavuus, tuloksellisuus, laatu, kestävä kehitys). 

Toivomme, että lapset saavat päiväkodissa paljon ilon ja onnen kokemuksia turvallisessa ympäristössä. Toimintaa suunniteltaessa huomioimme, että lapsen vuorokausirytmi olisi mahdollisimman säännöllinen ja pysyvä vuorohoidosta huolimatta. Tavoitteena on myös lapsen yksilöllisyyden ja vanhempien näkemysten huomioonottaminen toiminnan järjestämisessä. Lapsien mielenkiinnon kohteet ovat toiminnan suunnittelun ja toteutuksen pohjana. 

 

Puosut   

Ryhmässämme toimii 1.8.19 alkaen: 

  • varhaiskasvatuksen opettaja 

  • 4 lastenhoitajaa 

Jotta meillä riittäisi tarpeellinen määrä työntekijöitä vuorokauden jokaiselle tunnille, meidän tulee saada vanhemmilta kahden viikon työvuorolistat ja hoitoajat. Hoitoajat on ilmoitettava kirjallisena maanantaihin klo. 12.00 mennessä päiväkodille joko hoitovarauslomakkeella tai sähköpostilla. 

Puosut 040 344 7356 

  

Matruusit

Ryhmässämme toimii 1.8.19 alkaen: 

  • kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa 

  • kolme lastenhoitajaa 

Jotta meillä riittäisi tarpeellinen määrä työntekijöitä vuorokauden jokaiselle tunnille, meidän tulee saada vanhemmilta kahden viikon työvuorolistat ja hoitoajat. Hoitoajat on ilmoitettava kirjallisena maanantaihin klo 12.00 mennessä päiväkodille. 

Matruusit 040 344 7355 

  

Kipparit

Esiopetus ja viisivuotiaat 

Ryhmässämme toimii 1.8.19 alkaen: 

  • esikoulunopettaja 

  • 2 varhaiskasvatuksen opettajaa 

  • 2 lastenhoitajaa 

Jotta meillä riittäisi tarpeellinen määrä työntekijöitä vuorokauden jokaiselle tunnille, meidän tulee saada vanhemmilta kahden viikon työvuorolistat ja hoitoajat. Hoitoajat on ilmoitettava kirjallisena maanantaihin klo 12.00 mennessä päiväkodille. 

Kipparit  040 344 7354

Nokelan päiväkodin esite

Vuorohoidon käytännöt 2019-2020 esite

 

Asiointi

Yhteystiedot

Päivi Vähäkangas

päiväkodinjohtaja

040 344 7462

 

Kalervontie 1, 85500 NIVALA

 

sähköpostiosoitteet muotoa

etunimi.sukunimi @edu.nivala.fi