Knuutinpuhdon päiväkoti ja esiopetus

Knuutinpuhdon päiväkoti 

 

Knuutinpuhdon päiväkoti on 38 lapsen sisaruspäiväkoti, jossa on 14 lapsen esiopetusryhmä ja 24 lapsen ryhmä 3-5-vuotiaille.  

Henkilökuntaan kuuluu esiopetusryhmässä:

  • varhaiskasvatuksen opettaja
  • lastenhoitaja 
  • ryhmän erityisavustaja 

3-5-vuotiaiden ryhmässä:

  • varhaiskasvatuksen opettaja
  • varhaiskasvatuksen opettaja
  • lastenhoitaja
  • ryhmän erityisavustaja

Päiväkoti sijaitsee Pappilantiellä terveyskeskuksen vieressä.  

Alun perin paritalosta päiväkodiksi saneeratussa talossa on toiminut päiväkoti vuodesta 1983. Kesällä 2003 talossa tehdyssä peruskorjauksessa tilat muutettiin sopiviksi päiväkotikäyttöön.

Päiväkotimme perustehtävä on tarjota lapsille turvallinen ja virikkeellinen päivä vanhempien ollessa työssä.  Päivään kuuluu sopivasti toimintaa, lepoa ja ulkoilua. Yksi perusajatuksemme on, että lapset toimivat pienissä ryhmissä valiten itselleen mieluista tekemistä. Aikuisen rooli on ohjata ja opastaa lapsi leikkiin ja toimintaan.

Aikuisen tehtävänä on olla tuttu, turvallinen ja läsnä oleva aikuinen. Hän toimii ohjaajana ja lapsen tukena sekä innostaa lasta toimimaan itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä. Päiväkodissamme on käytössä pienryhmätoiminta. Pienryhmän lapset ja aikuinen mm. ruokailevat aina yhdessä.

Yksi toimintamme lähtökohdista on perheiden kuunteleminen ja kunnioittaminen lasta koskevissa asioissa. Haluamme erityisesti panostaa aamuvastaanottoon ja kuulumisten vaihtamiseen vanhempien noutaessa lasta iltapäivällä.

Päiväkotimme tilat ovat rajalliset, mutta olemme kiinnittäneet erityistä huomiota viihtyisyyteen ja kodikkuuteen.  Leikin ja oppimisen ympäristön tulee olla toimintaan innostava. Tilojen tulee tarjota myös mahdollisuus rauhalliseen toimintaan.  Koska tilamme ovat pienet, rajoitamme juoksemista ja metelin syntymistä sisällä. Kummallakin lapsiryhmällä on omat tilansa. Iso olohuone on lasten yhteinen toimintatila.

 

 

Asiointi

Yhteystiedot

Päivi Vähäkangas

päiväkodinjohtaja

040 344 7462

 

Pappilantie 6, 85500 Nivalasähköpostiosoitteet muotoa

etunimi.sukunimi @ edu.nivala.fi

 

 

Muurahaiset 040 344 7352

Eskarit  040 344 7353

Keittäjä 040 344 7452

 

Päiväkodin esite