Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

 

Tekninen lautakunta vastaa seuraavista tehtävistä: 

 • kaupungin omistamien tilojen, kaavateiden, puistojen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä kaupungin omistamien maa-alueiden ja metsien hoidosta, jätehuollon viranomaistehtävistä, yksityistielain ja maantielain mukaan tielautakunnalle kuuluvista tehtävistä. 

 • kaupungin järjestämistä ruoka- ja puhdistuspalveluista. -maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) ja asetuksen (895/99) mukaisesta kaavoituksen ja maankäytön suunnittelusta. 11 Kalliontie 15, 85500 Nivala Puh. 040 344 7211 -rakennustoiminnan ohjauksesta, valvonnasta kaupungissa sen mukaan kuin MRL:ssa (132/99) tai muutoin on säädetty. 

 • kaivoslaissa (621/2011) kunnalle säädetyistä tehtävistä 

 • vesihuoltolain (681/2014) 11 § mukaisista tehtävistä Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta sopimuksissa ja hankinnoissa määritellään Nivalan kaupungin yleisissä hankintaohjeissa. 

 

Tekninen lautakunta tai sen määräämä viranhaltija päättää asiat, jotka koskevat: 

 1. kaupungin toimesta tapahtuvaa rakentamisen suunnittelua, rakennuttamista ja rakentamista. 

 1. kaupungin omistamien ja hallitsemien rakennusten ja huoneistojen omistajan tehtäviä, kunnossa- ja puhtaanapitoa sekä huoltoa (tilapalvelu). 

 1. maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) ja –asetuksen (895/99), kadunpidon ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain ym. mukaan kaupungin vastuulla olevien teiden, sadevesiviemärien, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelua, rakentamista, kunnossa- ja puhtaanapitoa. 

 1.  maakaaren ja kiinteistömuodostamislain ym. säädösten ja päätösten mukaisia kaupungin toimialaan kuuluvaa kiinteistöjen edunvalvontaa. 

 1. kaupungin metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmia sekä puukauppoja. 

 1.  tielautakunnalle yksityistielain ja maantielain säätämiä tehtäviä sekä yleistä liikenneturvallisuutta. 

 1. varikon ja konekeskuksen toimintaa. 

 1.  ulkopuolisille ja hallintokunnille annettavien kunnossapito-, rakentamis- ja suunnittelupalveluiden, tehtävien huoltosopimusten ja niiden korvausten perusteita. 

 1. asemakaavan tai yleiskaavan tai niiden muutosten laatimisen käynnistämistä, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja nähtäville panoa. 

 1. rakennuskiellon antamista, pidentämistä ja päättämistä. 

 1. rakennuspaikkojen ja tonttien varaamista. 

 

Esittely: Asiat ratkaistaan lautakunnassa toimialajohtajan esittelystä. 

 

Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikausi ja lautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. 

 

Jäsenet 

 • puheenjohtaja Tölli Juho 

 • 1. varapuheenjohtaja Palola Jussi 

 • 2. varapuheenjohtaja Viitala Tuomas 

 • Kukkola Elias 

 • Junttila Elina 

 • Raudaskoski Maritta 

 • Helander Elisa 

 • Autio Sari 

 • Kumara Jukka 

Henkilökohtaiset varajäsenet 

 • Oja Ritva 

 • Leinonen Sirpa 

 • Rajamäki Hannu 

 • Aitto-Oja Olga 

 • Kallio Olli 

 • Jukkola Seppo 

 • Viitala Jonna 

 • Karppinen Pertti 

 • Myllymäki Sanna