Vaalit

EDUSKUNTAVAALIT 2023

 

Vaalipäivän sunnuntai 2.4.2023 vaalitoimitus

 

Nivalan kaupungissa on yksi äänestysalue, Nivalan äänestysalue (001).

 

Vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite:

Nivalan kaupungintalo, Kalliontie 15, 85500 Nivala

Vaali toimitetaan kello 9–20 välisenä aikana

 

Pandemian huomioiminen äänestyksessä

Oikeusministeriö kehottaa kuntia ottamaan huomioon kulloisenkin epidemiatilanteen ja varautu­maan siihen, että tilanne voi vaatia samanlaisia erityisjärjestelyitä, joita toteutettiin Covid 19 -pandemian osalta kunta- ja aluevaaleissa. Koronavirustilanne pyritään ottamaan huomioon edus­kuntavaaleissa siten, että äänestäjille on tarjolla maskeja sekä käsihuuhdetta.

 

Yleinen ennakkoäänestys 22.–28.3.2023

 

Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat: 1) Nivalan kaupungintalo, 2) kirjastoauto

 

  1. Nivalan kaupungintalolla (Kalliontie 15, 85500 Nivala) voi äänestää ennakkoon jokaisena ennakkoäänestyspäivänä seuraavasti:

            keskiviikko – perjantai 22. – 24.3.2023 klo 9–20

            lauantai – sunnuntai 25. – 26.3.2023 klo 9–17

            maanantai tiistai 27. – 28.3.2023 klo 9–20

 

  1. Ennakkoäänestyspaikkana toimii myös kirjastoauto, jonka reittiaikataulu pysähdyspaik­koineen ja -aikoineen on seuraava:

 

pe 24.3.2023 kello 10.30–11.30 Nivalan Lukio, Peltotie 2, 85500 Nivala

pe 24.3.2023 kello 12.00–13.30 Ahteen koulun piha, Pihlajatie 2, 85630 Sarjanahde

pe 24.3.2023 kello 14.00–15.00 Malilan koulun piha, Maliskyläntie 1147 A, Maliskylä

pe 24.3.2023 kello 16.00–18.00 Nivalan liikuntakeskus Uikko, Kalliontie 59, 85500 Nivala

 

la 25.3.2023  kello 10.00–11.00 Järvikylän koulun piha, Antteroisenkuja 2 A, 85500 Nivala

la 25.3.2023  kello 11.30–12.30 Haikaran koulun piha, Välikyläntie 310, 85500

la 25.3.2023  kello 13.00–14.00 Välikylän koulun piha, Koulunmäki 31 A, 85540 Nivala

la 25.3.2023  kello 14.30–15.30 Junttilan koulun piha, Mehtäläntie 42 A, 85500 Nivala

 

su 26.3.2023 kello 10.00–11.00 Erkkilän koulun piha, Erkkiläntie 132, 85500 Nivala

su 26.3.2023 kello 11.30–12.30 Aittolan koulun piha, Aittoperäntie 867 A, 85560 Ainastalo

su 26.3.2023 kello 13.00–14.00 Haapalan koulun piha, Haapaperäntie 173 A, 85500 Nivala

su 26.3.2023 kello 14.30–15.30 Karvoskylän koulun piha, Piimätie 9, 85580 Karvoskylä

su 26.3.2023 kello 16.00–17.00 Koskenperän tanssilava, Järvikyläntie 1630, 85580 Koskenperä

 

Ennakkoäänestys laitoksissa

Ennakkoäänestys toimitetaan lisäksi seuraavissa laitoksissa: terveyskeskuksen vuodeosasto, Koti­keskus, Kestinpuiston palvelutalo ja Mattilan palvelutalo. Em. laitoksissa vaalit toimittaa kaupun­ginhallituksen valitsema vaalitoimikunta.

Laitoksessa ennakkoäänestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena ajanjaksoon sat­tuvana päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Laitoksissa äänestämisestä ilmoitetaan tar­kemmin laitosten ilmoitustauluilla.

 

Kotiäänestys

Vaalilain (714/1998) 46 §:n 3 momentin mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuut­tomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusre­kisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omais­hoitosopimuksen ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestys tapahtuu klo 9–20 ennakkoäänestysaikana (22.-28.3.2023) äänestäjälle erikseen il­moitettuna tarkempana aikana.

Kotiäänestykseen oikeutetun on puhelimitse tai kirjallisesti ilmoitettava kunnan keskusvaalilau­takunnalle halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestykseen ilmoittautumisia otetaan vastaan numeroissa 040 344 7225 sekä 040 344 7300 tai kirjeitse osoitteeseen Nivalan kaupungin keskusvaalilautakunta, Kalliontie 15, 85500 Niva­la.

 

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän tulee esittää selvitys henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla.

 

Vaalimainospaikat

Eduskuntavaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 15.3.2023. Mainostaulut asetetaan Torille.

 

Nivalassa 6.2.2023

NIVALAN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

 

Ajankohtaista lisätietoa vaalit.fi sivulla.

Oikeusministeriön vaalisivu