Jaokset, toimikunnat ja työryhmät

Kaupunki voi asettaa erilaisia tehtäviä varten  jaoksia, toimikuntia ja työryhmiä. Nivalan kaupungilla on mm.: 

Henkilöstöjaos 

Lupajaos 

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden kuntajaos 

Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen työryhmä 

  

 

 

Henkilöstöjaos

Henkilöstöjaoksen tehtävänä on vastata henkilöstöhallinnon kehittämisestä, ohjaamisesta ja päätöksenteosta. Henkilöstöjaos tekee kaupugnin puolesta sellaiset virka- ja työehtosopimukset, joissa päätösvalta on paikallistasolla Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla. Jaos myös päättää virka- ja työehtosopimuksen täytäntöönpanosta, sopimusten harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta ja näihin liittyvien neuvottelujen käymisestä. 

 

Henkilöstöjaos toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa ja toimikausi on valtuuston määrittämä toimikausi kaksi vuotta. Jäsenmäärä on 6 ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

 

Jäsenet 

 • puheenjohtaja Korkiakoski Urpo 

 • 1. varapuheenjohtaja Erkkilä Eero 

 • 2. varapuheenjohtaja Torssonen Katja 

 • Ruostetsaari Johanna 

 • Päkkilä Aleksi 

 

Henkilökohtaiset varajäsenet 

 • Peltosaari Leena 

 • Kopola Niina 

 • Kumara Jukka

 • Sikala Veikko

 • Leinonen Sirpa 

 

 

 

Lupajaos

Lupajaos toimii tekninen- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa. Lupajaos tai sen määräämä viranhaltija ratkaisee asiat, jotka koskevat mm. maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) tai muiden säädösten ja päätösten mukaisia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä sekä maisematyölupa-asioita, ratkaisee kaupungin toimivaltaan kuuluvat poikkeusluvat sekä maa-aineslain mukaiset maa-ainesluvat.Tehtäviin kuuluu myös ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöviranomaisen tehtävät sekä energia- ja korjausavustusten myöntäminen. 

 

Lupajaoksessa on 7 jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Toimikausi on valtuuston määrittämä toimikausi, neljä vuotta. 

 

Jäsenet 

 • puheenjohtaja Palola Jussi 

 • 1. varapuheenjohtaja Leinonen Sirpa 

 • 2. varapuheenjohtaja Jukka Kukkola

 • Rajamäki Hannu

 • Kumpulainen Tuovi

 • Oja Ritva

 • Sarjanoja Tuomas 

 

Henkilökohtaiset varajäsenet 

 • Gummerus Sari 

 • Perkkiö Timo 

 • Laurila Minna 

 • Malila Hannu 

 • Helander Elisa

 • Kallio Olli

 • Junttila Elina 

 

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden kuntajaos

Kuntavaalien jälkeisissä luottamustehtäviä koskevissa neuvotteluissa valtuustoryhmät ovat sopineet kaupunginhallituksen alaisen sotejaoston perustamisesta. Jaoston perustaminen edellyttää hallintosäännön muutosta.  

Sote-asioiden ja hyvinvointialueen valmisteluun liittyvien asioiden kannanottoa varten toiminta käynnistetään toimikuntana. Toimikuntaan valitaan 7 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä talousjohtaja. 

Toimikunnan kokouksiin kutsutaan läsnäolo- ja puheoikeudella sairaanhoitopiirin ja sote-valmistelun luottamustehtävissä olevat Nivalan kaupungin edustajat sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajisto.

Kaupunginhallitus on perustanut sote-toimikunnan ja valinnut siihen 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Esittelijäksi on nimetty kaupunginjohtaja ja sihteeriksi hyvinvointikoordinaattori. Lisäksi toimikunnan kokouksiin kutsutaan läsnäolo- ja puheoikeudella Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja sote-valmistelun luottamustehtävissä olevat Nivalan kaupungin edustajat sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajisto.

Sote-toimikunta toimii siihen saakka, kunnes kaupunginhallituksen sote-jaoston perustaminen tapahtuu hallintosäännön muutoksella

 

Varsinaiset jäsenet:
 

 • Elina Hyttinen, puheenjohtaja
 • Eero Erkkilä, varapuheenjohtaja
 • Marika Hannula
 • Tuomas Suvanto
 • Hilkka Suni
 • Sanna Myllymäki
 • Pertti Karppinen
 • Alatalo Timo, sihteeri
 • Karikumpu Päivi, esittelijä

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 • Jarmo Kivioja
 • Elisa Helander
 • Esko Kangas
 • Kaisa Pihlajaniemi
 • Jarmo Vuolteenaho
 • Tapio Mehtälä
 • Hanne Kokko

 

Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen työryhmä 

Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (HYTE), jonka tehtävänä on ottaa kantaa hyvinvointikertomukseen, hyvinvointisopimukseen sekä ehkäisevän päihdetyön malliin. 

 

Kokoonpano: 

 • hyvinvointijohtaja Timo Alatalo, puheenjohtaja 

 • sivistysjohtaja Riitta Viitakangas 

 • tekninen johtaja Jouni Hautala 

 • vs. maaseutujohtaja Mervi Vähäsöyrinki 

 • hallintojohtaja Liisa Hankonen 

 • talousjohtaja Ulla Alin 

 • kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu 

 • hyvinvointikoordinaattori Meri Vähäkangas, sihteeri 

 • päiväkodin johtaja Marjut Parhiala

 • Nivalan Liikuntakeskus Oy:n edustaja Jarmo Kivioja 

 • kaupunginhallituksen edustaja Kaarina Pyykkönen

 • hyvinvointilautakunnan edustaja Elina Hyttinen

 • Peruspalvelukuntayhtymä Kallion edustaja Päivi Uusimäki

 • järjestöjen edustaja Teemu Isoaho 

 • varhaiskasvatusjohtaja Sari Suhonen

Lisäksi työryhmään voidaan kutsua vierailevia asiantuntijoita ja muita tarpeellisiksi katsottuja edustajia.