Puhdistuspalvelut

Puhdistuspalvelut tarjoavat ylläpito- ja perussiivousta kaupungin virastoille ja laitoksille ympäristöä säästäen ja kiinteistön arvoa säilyttäen. Ylläpitosiivous on säännöllisesti päivittäin tai viikoittain tehtävää siivousta, jonka tavoitteena on säilyttää tilassa sovittu puhtaustaso. Perussiivous on harvemmin suoritettavaa siivousta, jossa poistetaan kiinnittynyt lika, jota ylläpitosiivouksen avulla ei ole saatu poistettua. 

Puhdistuspalveluiden pääasiallisena tavoitteena on luoda tiloihin viihtyvyyttä, hygieenisyyttä, edustavuutta ja turvallisuutta. 

Puhelinasiointi

 

Siivoustyönjohtaja

Asta Keckman (toimivapaalla) 
040 344 7332 
asta.keckmanatnivala.fi

 

Siivoustyönohjaaja

Minna Hakula (koulut, päiväkodit)
040 344 7420
minna.hakulaatnivala.fi

 

Siivoustyönohjaaja

Leena Hirvonen (terveyskeskus, kotikeskus)
040 344 7557
leena.hirvonenatnivala.fi (leena.hirvonen@nivala.f)i