Teiden hoito ja kunnossapito

Katujen, yleisten alueiden ja yksityisteiden kunnossapito 

Nivalan kaupungissa tekninen toimi huolehtii kaavateiden, viher- ja virkistysalueiden, leikki- ja liikuntapaikkojen kunnossapidosta.

 

Kadut 

Kaavateiden talviauraus 

Aurausaluekartta 

Aurauksen perusteet 

 

Yksityistiet 

Talviauraus 

Aurauslistat alueittain 

Auraajat alueittain yhteystietoineen 

Alueiden auraajat kartalla 

Aurausaluekartta 

Aurauksen periaatteet 

 

Parantaminen 

Valtionapua saavien teiden perusparantamisessa auttaa Ely-keskus

Valtionavustukset 

Yksityisteiden kunnossapito-ohje 

Yksityistieasioissa auttaa myös Suomen Tieyhdistys(ulkoinen linkki) 

Ohje perusparannuksen kilpailutukseen 

  

Yksityisteiden yksiköinti 

Yksiköiden määrä ei ole tärkeää, vaan niiden on oltava oikeassa suhteessa toisiinsa. Eli yksiköt määrätään käytön suhteessa .

Maanmittauslaitoksen yksiköintiohje.

Puhelinasiointi

Kuntatekniikan päällikkö
Juho Rautio
040 344 7286
juho.rautioatnivala.fi

Kaavatiet: 

Työnjohtaja 
Kari Kaartinen 
040 344 7406 
kari.kaartinenatnivala.fi

 

Puistot ja metsät: 

Puistotyönjohtaja 


Ulla-Maija Välikangas 
040 344 7331 
ulla-maija.valikangasatnivala.fi

 

Yksityistiet: 

Maankäyttöpäällikkö


Juha Peltomaa 
040 344 7285 
juha.peltomaaatnivala.fi