Luontopolun toteutus Pidisjärven ympäristöön ei onnistu osallistuvan budjetoinnin avulla

Nivalassa toteutettiin alkuvuodesta ensimmäistä kertaa osallistuvaa budjetointia, jossa kuntalaisille tarjoutui tilaisuus ehdottaa ja ohjata kaupungin varoja 20 000 euron kohteeseen, joka hyödyttäisi mahdollisimman monia kaupunkilaisia. Ehdotuksista suosituimmaksi nousi Pidisjärven ympäristöön suunniteltu luontopolku. 

Luontopolun sijaintia tarkasteltiin huolellisesti ottaen huomioon sekä budjetin rajat että maaston realiteetit. Tarkastelujen perusteella Pidisjärven eteläpuoli näytti lupaavimmalta vaihtoehdolta. Kuitenkin 29. elokuuta järjestetyssä maanomistajien kuulemistilaisuudessa ilmeni, että kaikki maanomistajat eivät voineet antaa lupaa suunnitellun reitin käyttöön.

Huolta herättivät esimerkiksi alueella tapahtuva metsästys ja peltopyiden pesintä, joita luontopolun pelättiin häiritsevän. Maanomistajien osalta saatu tuki ei riittänyt suunnitellun reitin toteuttamiseen osallistuvan budjetoinnin varoilla.

Nyt asia siirtyy hyvinvointilautakunnan käsittelyyn. Lautakunnan 13.9. kokouksessa käydään evästyskeskustelu osallistuvan budjetoinnin jatkotoimista. Vaikka Pidisjärven ympäristöön suunniteltu luontopolku ei voi toteutua, kaupunki sitoutuu käyttämään osallistuvan budjetoinnin varat kuntalaisten toivomalla tavalla. Kaupunki haluaa kiittää kaikkia osallistujia ideointiprosessissa ja ilmaista kiitollisuutensa kiinnostuksesta hanketta kohtaan.

Lisätietoja:

Timo Alatalo, hyvinvointijohtaja, 040 344 7323