KOULUUN ILMOITTAUTUMINEN LV 2023–2024

Koulunsa aloittavien oppilaiden huoltajat saavat postitse oppilasilmoituksen sekä ohjeet ja käyttäjätunnukset Wilmaan.

Uudet oppilaat ilmoitetaan peruskoulun ensimmäiselle luokalle korjaamalla ja täydentämällä postissa tullut oppilasilmoitus tai ilmoittamalla Internetissä Wilman kautta.

Ilmoittautuminen 2.2.2023 klo 15:00 mennessä.

Kukin koulu järjestää erikseen kouluun tutustumispäivän myöhemmin keväällä.

Koulun 1. luokalle ilmoitetaan kuluvana kalenterivuonna seitsemän vuotta täyttävät lapset (syntymävuosi 2016), jotka eivät jo saa vastaavaa opetusta. Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, on pidennetty oppivelvollisuus alkanut jo aiemmin.

Muille kuin 1. luokalle pyrkivillä tulee olla todistus vastaavan oppimäärän suorittamisesta.

Lapselle on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Opetuksen järjestäjä voi mainittujen selvitysten perusteella antaa lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Huoltaja vastaa itse lausuntojen hankkimisesta. Nämä hakemukset liitteineen tulee toimittaa postitse koulutoimistoon tai kaupungintalon postilaatikkoon etuovelle 2.2.2023 klo 15:00 mennessä.

 

Koulukuljetukset lukuvuodelle 2023-2024

Koulukuljetushakemukset liitteineen on palautettava koulutoimistoon viimeistään 31.3.2023 mennessä. Mikäli huoltaja ilmoittaa koulutulokkaan Wilman kautta, tulee koulukuljetusta varten ehdottomasti täyttää kohta koulumatkatiedot. Tällöin erillistä koulukuljetushakemusta ei tarvitse palauttaa. Kaikki muut vuosittain uusittavat koulukuljetushakemukset liitteineen on palautettava koulutoimistoon postitse tai kaupungintalon postilaatikkoon etuovella viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Matkan pituuden perusteella aiemmin tehtyä hakemusta ei tarvitse uusia.

Hakemus-/ ilmoittautumislomakkeet osoitteesta: www.nivala.fi -> Lomakkeet.

koulukkaat

Avainsanat