Asukaskysely: Maanteiden 27 ja 28 maisemanhoitosuunnitelman Nivalan taajaman kohdalla