Yksityisen hoidon tuet

Lasten hoidon tuet

 

Lasten yksityisen hoidon tuen -hakemus löytyy Kansaneläkelaitokselta.

Yksityisen hoidon tuki maksetaan hoidon tuottajalle, jonka on kaupunki hyväksynyt.

Perheeseen työsuhteessa olevalta hoitajalta edellytetään:

 1. Hoitaja on täysi-ikäinen (18 v.), eikä hän ole saman kotitalouden jäsen
 2. Perhepäivähoitajan tai muuta sosiaalialan ammatillista koulutusta ja soveltuvuutta alalle.
 3. Hoitaja, jolla ei ole vaadittavaa koulutusta, voi toimia yksityisenä perhepäivähoitajana korkeintaan vuoden.

Lasten päivähoitolain 28 §:n mukaan niiden henkilöiden tai yhteisöjen, joilla on hoidossaan lapsia korvausta vastaan enemmän kuin kaksi viikkoa, on ilmoitettava toiminnasta alueen päivähoitotoimistoon. Mahdollisista muutoksista on myös ilmoitettava välittömästi.

 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

 

Yksityisen hoidon tuen lisäksi perheet voivat hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, mikäli palveluntuottaja on työsuhteessa perheeseen (lasten kotona tapahtuva yksityinen hoito) ja hoidon tarve johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta. Yksityisen tuen kuntalisää haetaan päivähoitotoimistoista. Yksityisen hoitajan tulee olla kaupungin hyväksymä.

 

Lomakkeet löytyvät Nivalan kaupungin www-sivuilta "Kaupunki ja hallinto" -> Lomakkeet

 

Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisäehdot ovat seuraavat 1.8.2018 al­kaen 

Lapsella on lainmuutoksen vuoksi oikeus joko enintään 20 tunnin tai yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Tämän lisäksi Kelan kuntalisäsopimukseen lisätään yksityisen hoidon tuen ehtoihin uusi määrävaihtoehto lapselle, jolla on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisää voidaan maksaa päivähoitopaikkaan oikeute­tulle lapselle, kun perhe palkkaa hoitajan kotiin työn tai opiskelun vuoksi.

 


Sovitut hoitopäivät
 
Kuntalisän määrä kokopäivähoidossa (yli 5h/pv) Kuntalisän määrä osapäivähoidossa (alle 5h/pv)
yli 15pv/kk 221,40 € /kk 121,80 € /kk
11–15 pv/kk 166,00 € /kk 91,30 €/kk
1–10 pv/kk 121,80 €/kk 67,00 €/kk

 

Esiopetuksessa olevan lapsen osalta sovelletaan hoitoajasta riippumatta osapäivähoidon taulukkoa lukuun ottamatta kesäaikaa.

Kuntalisän suuruus ei voi olla suurempi kuin hoitajan saaman palkan ja Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen välinen erotus. Kuntalisä maksetaan perheen palkkaamalle hoitajalle, ja työnantajana tomiva perhe vastaa kaikista työnantajalle kuuluvista kustannuksista yksityisen hoidon tuen (hoitoraha, hoitolisä) ja mahdollisen kuntalisän osalta.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen

 1. kuntalisän maksatus alkaa hoidon alkamispäivästä ja päättyy hoidon päättymispäivään
 2. kuntalisää maksetaan takautuvasti korkeintaan kahdelta kuukaudelta
 3. kuntalisää ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta
 4. kouluunlähtevästä lapsesta kuntalisämaksatus päättyy 31.7.
 5. hoidon muuttuessa kesken kalenterikuukauden, kuntalisää tarkistetaan lähimpänä olevan kuukauden alusta lukien
 6. kuntalisä maksetaan kuukauden viimeisenä päivänä

Perhe hakee yksityisen hoidon tuen kuntalisää, ja se maksetaan suoraan perheen palkkaamalle hoitajalle. Soveltuvin osin noudatetaan Kelan myöntämän lakisääteisen yksityisen hoidon tuen myöntämisperusteita. Samanaikaisesti kuntalisän lisäksi perhe ei voi saada kotihoidontukea, palveluseteliä eikä kunnallista päivähoitopaikkaa.

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja
puh. 040 344 7460

Sähköinen asiointi

 • Yksityisen hoidon tuen kuntalisä- ja hoitajaksi hyväksymispäätös toimitetaan sinulle Asiointitilille.
 • Asiointitilillä voit hoitaa myös muut kuntalisääm liittyvät asioinnit; hakemukset liitteineen, tuen maksatusta koskevat tiedot, muutokset hoidossa, palvelussa tai tuessa.
 • www.suomi.fi
 • Asiointitilin käyttöönotto edellyttää rekisteröitymistä ja sen käyttö on tietoturvallista.
 • Asiointitiliin kirjaudutaan pankkitunnuksin.
 • Ota Asiointitili käyttöön tästä

Lomakkeet

Lomakkeet löytyvät Nivalan kaupungin www-sivuilta "Kaupunki ja hallinto" -> Lomakkeet

Yksityisen hoidon tuen maksatuksesta vastaa kansaneläkelaitos.

Linkit

22.01.2021
Koronarajoitukset lieventyvät Nivalassa   pe 22.1.2021 klo 15:20
22.01.2021
Koulunsa aloittavien oppilaiden huoltajat saavat postitse oppilasilmoituksen sekä ohjeet ja käyttäjätunnukset
15.01.2021
Rajoitustoimenpiteet jatkuvat 1.2.2021 saakka pe 15.1.2021 klo 10:30  
07.01.2021
Nivalan kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion lv 2021-2022 työ- ja loma-ajat
16.12.2020
Voimassa olevat suositukset jatkuvat 18.1.2021 saakka Nivalan kaupunki tiedottaa  
16.12.2020
Haapaveden kaupunginhallitus päätti 7.12.2020 § 285 asettaa Puutionsaaren tuulivoimayleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston MRL 65 §:n ja MR
26.11.2020
Uuden osaamisen lukio -hankkeessa tapahtuu
25.11.2020
NIVALAN KAUPUNGIN TIEDOTE ASUKKAILLE KORONATILANTEESTA JA SEN VAIKUTUKSISTA  
12.11.2020
19.08.2020
KALLIO ALOITTAA MASKIEN JAKAMISEN NIVALASSA  ke 19.8.2020 klo 10.00