Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen hakeminen

 

Lasten hoidon järjestämiseksi on mahdollisuus valita joko 

 1. kotihoidon tuki
 2. kunnallinen varhaiskasvatus
 3. Varhaiskasvatuksen palveluseteli
 4. yksityisen hoidon tuki (hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä). Yksityisen hoidon tuen lisäksi perheet voivat hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, mikäli palveluntuottaja on työsuhteessa perheeseen (lasten kotona tapahtuva yksityinen hoito) ja hoidon tarve johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta.

 

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan hakeminen 

 

Varhaiskasvatuspalveluita perhepäivähoidosta ja päiväkodeista voi hakea ympäri vuoden. Sähköinen hakemus jätetään viimeistään neljä kuukautta tai äkillisen työllistymisen/koulutuksen vuoksi kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Paikka myönnetään lapselle enintään esiopetuksen alkamiseen saakka. Esiopetusvuotta koskevasta varhaiskasvatuksesta tehdään erillinen päätös.

 

Miten varhaiskasvatuspaikkaa haetaan

 • Hakemus jätetään sähköisesti: Sähköinen asiointi
 • Hakemukseen mahdollisesti tarvittavat liitteet on toimitettava erikseen varhaiskasvatustoimistoon

 

Kun olet saanut päätöksen varhaiskasvatuspaikasta

 

 • Mikäli lapsesta on maksettu kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, ilmoita hoidon alkamisesta Kelan toimistoon.
 • Sovi varhaiskasvatuspaikan kanssa tutustumiskäytännöistä.

 

Tulotietojen toimittaminen

 

Varhaiskasvatusmaksun määrittämistä varten täytyy perheen tulotiedot liitteineen toimittaa varhaiskasvatustoimistoon viimeistään hoidon aloituskuukauden loppuun mennessä.

 

Kun et enää tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa

 

 • Ilmoita mistä alkaen lapsesi jää pois varhaiskasvatuksesta
 • Täytä kirjallinen irtisanomisilmoitus (saatavana hoitopaikasta ja toimistolta)
 • Voit ilmoittaa irtisanomisesta myös sähköpostilla perhepäivähoidon ohjaajalle tai päiväkodin johtajalle
 • Paikan voi tilapäisesti irtisanoa kesän aikana, mikäli irtisanomisaika on vähintään 4 vk
 • Muista ilmoittaa lapsen poisjäännistä heti kun se on tiedossa, varhaiskasvatusmaksu laskutetaan kirjalliseen irtisanomispäivään saakka vaikka viimeinen hoitopäivä olisi ollut aiemmin.

Huom! Lasten kotihoidon tukea ei voi saada ennen kuin hoitopaikka on irtisanottu (esim. kesällä yli kuukauden poissaolot).

 

Palveluohjaus ja tiedustelut varhaiskasvatuspaikkaa, palveluseteliä tai yksityisen hoidon tukia haettaessa

 

Hakemukset

Varhaiskasvatusjohtaja Sari Suhonen puh. 040-344 7460

 

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidon ohjaaja Anni Sarjanoja puh 040-344 7463

 

Päiväkodin johtajat

 • Helena Laitila (Vilkuna) puh. 040-344 7461
 • Päivi Vähäkangas (Nokela, Knuutinpuhto, Pirttiranta) puh. 040-344 7462
 • Anni Sarjanoja (Peltopuisto) 040-344 7463
 • Riitta Muilu (Raitala) 040-344 7351

 

Palvelusetelit, yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä

 • Varhaiskasvatusjohtaja Sari Suhonen puh. 040-344 7460

 

Muutokset varhaiskasvatusoikeuteen 1.8.2016 alkaen:

Jokaiselle lapselle säädetään oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa.

Lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen:

 • Mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat päätoimisesti, toimivat päätoimisesti yrittäjänä tai ovat päätoimisesti omassa työssä.
 • Jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista (lausunto).
 • Vanhemman jäädessä työttömäksi oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen säilyy 2 kuukauden ajan.

 

Lapsella oikeus tarpeen mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen:

 • Vanhemman osa-aikatyö
 • Vanhemman väliaikaiset työskentelyjaksot
 • Vanhemman työmarkkinatoimenpiteet ja kuntoutus

Vastuu 20 tuntia laajemman varhaiskasvatuksen tarpeen osoittamisesta on lähtökohtaisesti lapsen huoltajilla.

Kunta järjestää osa-aikaisen varhaiskasvatuksen Raitalan päiväkodissa omina ryhminään kahdella vaihtoehtoisella tavalla;

 1. osa-aikaisena varhaiskasvatuksena
 2. kerhotoimintana

Syksyn ryhmien muodostamista varten pyydämme hakemaan ns. virikehoitoa jo kevään aikana.

 

Hakemukset ja lomakkeet

 

Lomakkeet löytyvät Nivalan kaupungin www-sivuilta "Kaupunki ja hallinto" -> Lomakkeet

Päivähoidon yhteystiedot

Päivähoitotoimiston aukioloajat
ma, ti, ke, pe klo. 9-11.15 ja 12-15
to klo. 9-11.15 ja 12–16

Varhaiskasvatusjohtaja
Sari Suhonen

puh. 040-344 7460

 • päiväkotihoito
 • esiopetus
 • perhepäivähoito
 • päivähoitohakemukset
 • palvelusetelit
 • hoidon tuet
   

Päiväkodinjohtaja
Helena Laitila

puh. 040-344 7461

 • Vilkuna

Päiväkodinjohtaja
Päivi Vähäkangas

puh. 040-344 7462

 • Nokela
 • Knuutinpuhto
 • Pirttiranta

Perhepäivähoidon ohjaaja

Anni Sarjanoja
puh. 040-344 7463

 • Peltopuiston päiväkoti

Päiväkodin johtaja

Riitta Muilu

puh. 040-344 7351

 • Raitalan päiväkoti

 

Varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettaja

Riitta Salonen
puh. 040-344 7465

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi(ät)nivala.fi

 

Vuorohoito

Vuorotyössä käyvien perheiden lapsille järjestetään tarvittaessa ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa.

Vuorohoidon käytännöt

Nokelan päiväkoti
Kalervontie 1
85500 Nivala

Päiväkodinjohtaja
Päivi Vähäkangas
puh. 040-344 7462
pk.nokela (ät) nivala.fi

 • Kipparit puh. 040-344 7354
 • Matruusit puh. 040- 344 7355
 • Puosut puh. 040-344 7356

Päiväkodissa kolme lapsiryhmää 1-6 -vuotiaille, n. 70 kokopäiväpaikkaa.

Nokelan päiväkoti on vuoropäiväkoti, jossa lapsi voi tarvittaessa olla vanhempien työstä johtuen hoidossa myös iltaisin, öisin tai viikonloppuisin.

 

22.01.2021
Koronarajoitukset lieventyvät Nivalassa   pe 22.1.2021 klo 15:20
22.01.2021
Koulunsa aloittavien oppilaiden huoltajat saavat postitse oppilasilmoituksen sekä ohjeet ja käyttäjätunnukset
15.01.2021
Rajoitustoimenpiteet jatkuvat 1.2.2021 saakka pe 15.1.2021 klo 10:30  
07.01.2021
Nivalan kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion lv 2021-2022 työ- ja loma-ajat
16.12.2020
Voimassa olevat suositukset jatkuvat 18.1.2021 saakka Nivalan kaupunki tiedottaa  
16.12.2020
Haapaveden kaupunginhallitus päätti 7.12.2020 § 285 asettaa Puutionsaaren tuulivoimayleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston MRL 65 §:n ja MR
26.11.2020
Uuden osaamisen lukio -hankkeessa tapahtuu
25.11.2020
NIVALAN KAUPUNGIN TIEDOTE ASUKKAILLE KORONATILANTEESTA JA SEN VAIKUTUKSISTA  
12.11.2020
19.08.2020
KALLIO ALOITTAA MASKIEN JAKAMISEN NIVALASSA  ke 19.8.2020 klo 10.00