Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia täydennetty: muutoksista voi kommentoida 24.11.–31.12.2020

Ympäristöministeriö on täydentänyt vuonna 2016 kuultavana ollutta esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinniksi. Toivomme, että kuntanne välittää omilla verkkosivuillaan ja muissa tiedotuskanavissaan oheista tiedotetta täydentävän kuulemisen alkamisesta. Kuuleminen järjestetään 24.11. – 31.12.2020.

Edellisellä kuulemis- ja lausuntokierroksella annetun palautteen perusteella ministeriö on tehnyt muutoksia 27 alueen rajauksiin. Lisäksi päivitysinventointiin esitetään kuutta uutta aluetta. Vastaavasti kahta aluetta esitetään poistettavaksi inventoinnista.

Ympäristöministeriö järjestää 24.11.–31.12.2020 täydentävän kuulemisen, jossa toivotaan kannanottoja etenkin nyt esitettäviin muutoksiin. Kuulemisen yhteydessä voi kommentoida myös vuonna 2016 kuultavana olleita aineistoja. Kuuleminen on avoin kaikille. Lisäksi ministeriö lähettää erilliset lausuntopyynnöt asianomaisille kunnille sekä muille päivitysinventoinnin kannalta olennaisille toimijoille.

Kuulemisesta ilmoitetaan yleistiedoksiannolla. Tiedotteesta käyvät ilmi muun muassa päivitysinventoinnin tavoitteet sekä nyt kuultavana olevan aineiston saatavuus. Palautetta toivotaan annettavan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta, mutta kannanottoja voi toimittaa myös suoraan ympäristöministeriön kirjaamoon.

Tarkemmat ohjeet ja täydentävän kuulemisen aineistot löytyvät osoitteista:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=468d9434-6d93-479e-b1a3-f1d2ba1b31e9
https://arcg.is/1jSP09 (Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin karttapalvelu)

Lisätietoja antavat:

Ylitarkastaja Maarit Vainio, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. +358 295 037 007, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, puh +358 295 250 166, etunimi.sukunimi@ym.fi

Suunnittelija Hannu Linkola, SYKE, puh. +358 295 252 214, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Suunnittelija Sonja Forss, SYKE, puh. +358 295 251 120, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

LIITE: KUULUTUS

Päiväys: 
24.11.2020
15.01.2021
Rajoitustoimenpiteet jatkuvat 1.2.2021 saakka pe 15.1.2021 klo 10:30  
11.01.2021
ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUONNA 2021 - 2022  
07.01.2021
Nivalan kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion lv 2021-2022 työ- ja loma-ajat
16.12.2020
Voimassa olevat suositukset jatkuvat 18.1.2021 saakka Nivalan kaupunki tiedottaa  
16.12.2020
Haapaveden kaupunginhallitus päätti 7.12.2020 § 285 asettaa Puutionsaaren tuulivoimayleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston MRL 65 §:n ja MR
26.11.2020
Uuden osaamisen lukio -hankkeessa tapahtuu
25.11.2020
NIVALAN KAUPUNGIN TIEDOTE ASUKKAILLE KORONATILANTEESTA JA SEN VAIKUTUKSISTA  
12.11.2020
19.08.2020
KALLIO ALOITTAA MASKIEN JAKAMISEN NIVALASSA  ke 19.8.2020 klo 10.00
14.08.2020
TIEDOTUSTA KASVOMASKIEN KÄYTÖSTÄ   Pe 14.8.2020 klo 12.00