Vaalit

EUROPARLAMENTTIVAALIT

 

         Vaalipäivän sunnuntai 26.5.2019 vaalitoimitus

Nivalan kaupungissa on yksi äänestysalue, Nivalan äänestysalue (001).

Vaalipäivän äänestyspaikka

Nivalan kaupungintalo, Kalliontie 15, 85500 Nivala

Vaali toimitetaan kello 9.00–20.00 välisenä aikana

 

 

Yleinen ennakkoäänestys 15.–21.5.2019

Ennakkoäänestys toimitetaan Nivalan kaupungintalolla osoite: Kalliontie 15, 85500 Nivala.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

keskiviikko-perjantai

15.–17.5.2019

klo 9–18

lauantai-sunnuntai

18.–19.5.2019

klo 10–15

maanantai-tiistai

20.–21.5.2019

klo 9–20

 

Edellä mainitun lisäksi yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii myös kirjastoauto (äänestysbussi).

Äänestysbussin pysähdyspaikat ja -ajat ovat seuraavat:

 

            pe 17.5.2019 kello 10.30–11.30 Nivalan Lukio, Peltotie 2, 85500 Nivala

            pe 17.5.2019 kello 12.00–13.30 Ahteen koulun piha, Pihlajatie 2, 85630 Nivala

            pe 17.5.2019 kello 14.00–15.00 Malilan koulun piha, Maliskyläntie 1147, 85640 Nivala

 

            la 18.5.2019 kello 10.00–11.00 Järvikylän koulun piha, Antteroisenkuja 2 A, 85500 Nivala

            la 18.5.2019 kello 11.30–12.30 Haikaran koulun piha, Välikyläntie 310, 85500 Nivala

            la 18.5.2019 kello 13.00–14.00 Välikylän koulun piha, Koulunmäki 31 A, 85540 Nivala

            la 18.5.2019 kello 14.30–15.30 Junttilan koulun piha, Mehtäläntie 42 A, 85500 Nivala

 

            su 19.5.2019 kello 10.00–11.00 Erkkilän koulun piha, Erkkiläntie 132, 85500 Nivala

            su 19.5.2019 kello 11.30–12.30 Aittolan koulun piha, Aittoperäntie 867 A, 85560 Nivala

            su 19.5.2019 kello 13.00–14.00 Haapalan koulun piha, Haapaperäntie 173 A, 85500 Nivala

            su 19.5.2019 kello 14.30–15.30 Karvoskylän koulun piha, Piimätie 9, 85580 Nivala

 

Ennakkoäänestys laitoksissa

Ennakkoäänestys toimitetaan lisäksi seuraavissa laitoksissa: terveyskeskuksen vuode­osasto, Ko­tikeskus, Niittykoti, Niva-Onni, Mattilan rivitalot=Tyynelä, Matti­lan palveluta­lo sekä Kestin puisto. Em. laitok­sissa vaalit toimittaa kaupunginhallituksen valitsema vaali­toimi­kunta.

Laitoksessa ennakkoäänestäminen toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena ajan­jak­soon sattu­vana päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Laitoksissa äänestämises­tä il­moitetaan tarkemmin lai­tosten ilmoitustauluilla.

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Lisäksi kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyk­sessä samalla kertaa kuin hoidettava.

Henkilö, joka on oikeutettu äänestämään ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä. Ilmoitus on tehtävä pu­helimitse tai kirjallisesti viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16

 

Puhelimitse ilmoituksia ottaa vastaan:

Teija Kumpumäki      040 344 7224

Minna Korkeakoski   040 344 7202

Anja Koski                   040 344 7222

 

Kirjallisesti osoitteeseen:

Nivalan kaupungin keskusvaalilautakunta

PL 10

85501 Nivala

 

Kotiäänestyslomaketta saa kaupungintalon neuvonnasta sekä Nivalan kaupungin www-sivuilta. Äänestys­aika ilmoitetaan äänestäjälle etukäteen.

 

Henkilöllisyyden todistaminen

Äänestäjän tulee esittää selvitys henkilöllisyydestään. Tähän tarkoitukseen sopivat esimer­kiksi henkilö­kortti, ajokortti, passi tai muu kuvallinen ja virallinen asiakirja.

 

Vaalimainospaikat

Europarlamenttivaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloit­tamista eli ke 8.5.2019. Mainostaulut asetetaan to­rille ja teollisuuskylään.

 

Nivalassa 11.3.2019

NIVALAN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

 

Ajankohtaista lisätietoa vaalit.fi sivulla

Presidentinvaali 2018

 

Kuntavaalit 2017

 

Eduskuntavaalit 2015

 

Europarlamenttivaalit

Lisätietoa vaaleista oikeusministeriön vaalisivuilta vaalit.fi

 

 

 

16.08.2019
MLL:n satutuokiot alkavat jälleen kirjastolla syyskuussa. Satutuokiot ovat ilmaisia ja kaikille avoimia, tervetuloa!

15.08.2019
 

08.08.2019
Kirjastoauto Kirmauksen talviaikataulut tulevat voimaan maanantaina 12.8.

30.07.2019
Nivalan kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion lv 2019-2020 työ- ja loma-ajat

30.07.2019
LEHTISALI REMONTTIIN!

12.07.2019
Lystipolun teokset on tehty taidolla

08.07.2019
Nivalan Vuokrakodit ottaa valokuituyhteyden taloyhtiöiden jokaiseen asuntoon

14.06.2019
Kysely on osa Nivalan kaupungin osallisuussuunnitelman valmistelua.