Perusopetuksen oppilashuolto

Perusopetuksen oppilashuolto

Nivalan kaupungin kouluille on laadittu yhteinen oppilashuoltosuunnitelma, jota voidaan koulukohtaisesti tarkentaa.
Nivalassa toimii ohjausryhmä, jonka tehtävänä on koko kaupungin opiskelu- ja oppilashuollon yleinen suunnittelu, kehittäminen, ohjaus ja arviointi. Ryhmä hyödyntää toiminnassaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, lapsiasianeuvoston raporttia, kouluterveyskyselyä, kouluterveystarkastusten yhteenvetoja ja koulutoimen laadunarviointia.

Koulussa oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisöllisenä oppilashuoltona. Yhteisöllinen oppilashuolto on koko koulua tukevaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville.

Yksilökohtainen oppilashuolto käsittää oppilaalle annettavat kouluterveydenhuollon palvelut, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä oppilasta koskeva monialainen oppilashuolto. Oppilaan hyvinvoinnin tueksi kootaan tarvittaessa oppilaan ja pääsääntöisesti myös hänen huoltajansa suostumuksella asiantuntijaryhmä, joka käsittelee ko. yksittäisen oppilaan asioita.

14.10.2021
Pirttirannalle laadittava asemakaava on nyt kuulemista varten nähtävillä 15.11.2021 saakka. Aineistoon pääset alla olevasta linkistä.
07.10.2021
Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää vuositarjouksia alan yrityksiltä vuoden 2022 aikana tehtävistä
30.09.2021
Pohjois-Suomen alue
20.08.2021
Nivalan kaupunki tiedottaa Niva-Kaijan koulu etäopetukseen
17.06.2021
Suositukset kevenevät – epidemiatilanne on alueellamme rauhallinen to 17.6.2021 klo 8:00
03.06.2021
Kokoontumisrajoituksista luovutaan Pohjois-Pohjanmaalla to 3.6.2021 klo 8:00