Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitoon hakeminen

 

Lasten päivähoidon järjestämiseksi on mahdollisuus valita joko 

 1. kotihoidon tuki
 2. kunnallinen päivähoito
 3. päivähoidon palveluseteli
 4. yksityisen hoidon tuki (hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä). Yksityisen hoidon tuen lisäksi perheet voivat hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, mikäli palveluntuottaja on työsuhteessa perheeseen (lasten kotona tapahtuva yksityinen hoito) ja hoidon tarve johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta.

 

Kunnallisen päivähoitopaikan hakeminen 

 

Varhaiskasvatuspalveluita perhepäivähoidosta ja päiväkodeista voi hakea ympäri vuoden. Sähköinen päivähoitohakemus jätetään viimeistään neljä kuukautta tai äkillisen työllistymisen/koulutuksen vuoksi kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Päivähoitopaikka myönnetään lapselle enintään esiopetuksen alkamiseen saakka. Esiopetusvuotta koskevasta päivähoitopaikasta tehdään erillinen päätös.

 

Miten päivähoitopaikkaa haetaan

 • Hakemus jätetään sähköisesti: Sähköinen asiointi
 • Hakemukseen mahdollisesti tarvittavat liitteet on toimitettava erikseen päivähoitotoimistoon

 

 

Kun olet saanut päätöksen hoitopaikasta

 

 • Mikäli lapsesta on maksettu kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, ilmoita päivähoidon alkamisesta Kelan toimistoon.
 • Sovi päivähoitopaikan kanssa tutustumiskäytännöistä.

 

Tulotietojen toimittaminen

 

Päivähoitomaksun määrittämistä varten täytyy perheen tulotiedot liitteineen toimittaa päivähoitotoimistoon viimeistään hoidon aloituskuukauden loppuun mennessä.

 

Kun et enää tarvitse päivähoitopaikkaa

 

 • Ilmoita hoitopaikkaan mistä alkaen lapsesi jää pois hoidosta
 • Täytä kirjallinen irtisanomisilmoitus (saatavana hoitopaikasta ja toimistolta)
 • Voit ilmoittaa irtisanomisesta myös sähköpostilla perhepäivähoidon ohjaajalle tai päiväkodin johtajalle
 • Päivähoitopaikan voi tilapäisesti irtisanoa kesän aikana, mikäli irtisanomisaika on vähintään 4 vk
 • Muista ilmoittaa lapsen poisjäännistä heti kun se on tiedossa, päivähoitomaksu laskutetaan kirjalliseen irtisanomispäivään saakka vaikka viimeinen hoitopäivä olisi ollut aiemmin.

Huom! Lasten kotihoidon tukea ei voi saada ennen kuin hoitopaikka on irtisanottu (esim. kesällä yli kuukauden poissaolot).

 

Palveluohjaus ja tiedustelut päivähoitopaikkaa, palveluseteliä tai yksityisen hoidon tukia haettaessa

 

Päivähoitohakemukset

Varhaiskasvatusjohtaja Sari Suhonen puh. 040-344 7460

 

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidon ohjaaja Anni Sarjanoja puh 040-344 7463

 

Päiväkodin johtajat

 • Helena Laitila (Vilkuna) puh. 040-344 7461
 • Päivi Vähäkangas (Nokela, Knuutinpuhto, Pirttiranta) puh. 040-344 7462
 • Anni Sarjanoja (Peltopuisto) 040-344 7463
 • Riitta Muilu (Raitala) 040-344 7351

 

Palvelusetelit, yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä

 • Varhaiskasvatusjohtaja Sari Suhonen puh. 040-344 7460

 

Muutokset varhaiskasvatusoikeuteen 1.8.2016 alkaen:

Jokaiselle lapselle säädetään oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa.

Lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen:

 • Mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat päätoimisesti, toimivat päätoimisesti yrittäjänä tai ovat päätoimisesti omassa työssä.
 • Jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista (lausunto).
 • Vanhemman jäädessä työttömäksi oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen säilyy 2 kuukauden ajan.

 

Lapsella oikeus tarpeen mukaan 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen:

 • Vanhemman osa-aikatyö
 • Vanhemman väliaikaiset työskentelyjaksot
 • Vanhemman työmarkkinatoimenpiteet ja kuntoutus

Vastuu 20 tuntia laajemman varhaiskasvatuksen tarpeen osoittamisesta on lähtökohtaisesti lapsen huoltajilla.

Kunta järjestää osa-aikaisen varhaiskasvatuksen omina ryhminään kahdella vaihtoehtoisella tavalla;

 1. osapäiväisenä varhaiskasvatuksena tai
 2. osaviikkoisena mallina, jolloin lapsi voi osallistua tiettyinä ennalta määriteltyinä viikonpäivinä kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen (ns. vaka-ryhmä).

Syksyn ryhmien muodostamista varten pyydämme hakemaan ns. virikehoitoa osaviikko-tai osapäiväryhmään jo kevään aikana.

 

Hakemukset ja lomakkeet

 

Lomakkeet löytyvät Nivalan kaupungin www-sivuilta "Kaupunki ja hallinto" -> Lomakkeet

Päivähoidon yhteystiedot

Päivähoitotoimiston aukioloajat
ma, ti, ke, pe klo. 9-11.15 ja 12-15
to klo. 9-11.15 ja 12–16

Varhaiskasvatusjohtaja
Sari Suhonen

puh. 040-344 7460

 • päiväkotihoito
 • esiopetus
 • perhepäivähoito
 • päivähoitohakemukset
 • palvelusetelit
 • hoidon tuet
   

Päiväkodinjohtaja
Helena Laitila

puh. 040-344 7461

 • Vilkuna

Päiväkodinjohtaja
Päivi Vähäkangas

puh. 040-344 7462

 • Nokela
 • Knuutinpuhto
 • Pirttiranta

Perhepäivähoidon ohjaaja

Anni Sarjanoja
puh. 040-344 7463

 • Peltopuiston päiväkoti

Päiväkodin johtaja

Riitta Muilu

puh. 040-344 7351

 • Raitalan päiväkoti

 

Varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettaja

Riitta Salonen
puh. 040-344 7465

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi(ät)nivala.fi

 

Vuorohoito

Vuorotyössä käyvien perheiden lapsille järjestetään tarvittaessa ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa.

Vuorohoidon käytännöt

Nokelan päiväkoti
Kalervontie 1
85500 Nivala

Päiväkodinjohtaja
Päivi Vähäkangas
puh. 040-344 7462
pk.nokela (ät) nivala.fi

 • Kipparit puh. 040-344 7354
 • Matruusit puh. 040- 344 7355
 • Puosut puh. 040-344 7356

Päiväkodissa kolme lapsiryhmää 1-6 -vuotiaille, n. 70 kokopäiväpaikkaa.

Nokelan päiväkoti on vuoropäiväkoti, jossa lapsi voi tarvittaessa olla vanhempien työstä johtuen hoidossa myös iltaisin, öisin tai viikonloppuisin.

 

05.02.2019

Kaupungintalo on suljettuna vapun ja helatorstain jälkeisinä arkipäivinä:

2.-3.5.2019 ja 31.5.2019.

31.01.2019

Kesäduuniseteli koskee vuonna 2002-2003 s

29.01.2019

KOULUKULJETUKSET LUKUVUODELLE 2019-2020

 

25.01.2019

Yllämainittu ratasuunnitelma pidetään ratalain (2.2.2007/110) mukaisesti yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan Nivalan kaupungintalolla, oso

08.01.2019

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri laajentaa PerhePesä-toimintaa piirin eteläiselle alueelle yhteistyössä Nivalan

07.01.2019

Nivalan kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion lv 2019-2020 työ- ja loma-ajat

02.01.2019

MLL:n satutunnit jatkuvat taas! Kevään satutunnit kirjastolla:

ke 9.1.,

ke 6.2.,

ke 3.4.

20.12.2018

Uusi Yksityistielaki (560/2018) korvaa vanhan Lain yksityisistä teistä (358/1962) 1.1.2019.