Nokelan päiväkoti

Nokelan päiväkoti

 

Nokelan päiväkoti on vuoropäiväkoti, jossa lapsi voi tarvittaessa olla vanhempien työstä johtuen hoidossa myös iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

Nokelan päiväkoti on avattu elokuussa v. 2003. Nokelan päiväkoti on tarkoitettu ensisijaisesti vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoitopaikaksi. Nokelassa on 3 lapsiryhmää; 0 - 3-vuotiaiden vuorohoitoryhmä Puosut (avoinna koko viikon ympäri vuorokauden tarvittaessa), 3 - 4-vuotiaiden ryhmä Matruusit ja 5-6 -vuotiaiden ryhmä Kipparit, jossa annetaan esiopetusta.

Mikäli Nokelan päiväkodissa hoidossa olevan lapsenne vuorohoidontarve päättyy (eli hoidontarve on pääsääntöisesti klo 6.30 – 17 välillä), lapselle osoitetaan uusi hoitopaikka toisesta päiväkodista tai perhepäivähoidosta. Tällaisessa tapauksessa otamme yhteyttä vanhempiin ja yhdessä keskustellen etsimme lapselle parhaan mahdollisen vaihtoehdon uudeksi hoitopaikaksi.

Toimintaamme rytmittää vuorohoito, joka vaikuttaa pitkin päivää lapsiryhmien kokoon.

Lähtökohtana toiminnallemme on lapsilähtöinen ja kokonaisvaltainen hoito ja huolenpito.  Pidämme tärkeänä, että lapsi saa olla yksilöllinen turvallisessa ympäristössä. Toiminta on joustavaa, perheiden erilaiset tarpeet huomioivaa esim. pienten lasten unirytmi huomioidaan yksilöllisesti.

Avainsanoina arvopainotuksissamme ovat leikki, kiireettömyys, turvallisuus ja vastuullisuus. Nivalan varhaiskasvatuksen arvoja ovat luottamus (turvallisuus, avoimuus, rehellisyys), osaaminen (asiantuntijuus, palveluhenkisyys, kehittäminen), oikeudenmukaisuus (tasa-arvo, inhimillisyys, oikeus elämään) sekä vastuullisuus (vaikuttavuus, tuloksellisuus, laatu, kestävä kehitys).

Toivomme, että lapset saavat päiväkodissa paljon ilon ja onnen kokemuksia turvallisessa ympäristössä. Toimintaa suunniteltaessa huomioimme, että lapsen vuorokausirytmi olisi mahdollisimman säännöllinen ja pysyvä vuorohoidosta huolimatta. Tavoitteena on myös lapsen yksilöllisyyden ja vanhempien näkemysten huomioonottaminen toiminnan järjestämisessä. Lapsien mielenkiinnon kohteet ovat toiminnan suunnittelun ja toteutuksen pohjana.

 

PUOSUT

Ryhmässämme toimii 1.8.19 alkaen:

  • varhaiskasvatuksen opettaja
  • 4 lastenhoitajaa

Jotta meillä riittäisi tarpeellinen määrä työntekijöitä vuorokauden jokaiselle tunnille, meidän tulee saada vanhemmilta kahden viikon työvuorolistat ja hoitoajat. Hoitoajat on ilmoitettava kirjallisena maanantaihin klo. 12.00 mennessä päiväkodille joko hoitovarauslomakkeella tai sähköpostilla.

Puosut P. 040-344 7356

 

MATRUUSIT

Ryhmässämme toimii 1.8.19 alkaen:

  • kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa
  • kolme lastenhoitajaa

Jotta meillä riittäisi tarpeellinen määrä työntekijöitä vuorokauden jokaiselle tunnille, meidän tulee saada vanhemmilta kahden viikon työvuorolistat ja hoitoajat. Hoitoajat on ilmoitettava kirjallisena maanantaihin klo 12.00 mennessä päiväkodille.

Matruusit P. 040-344 7355

 

KIPPARIT

ESIOPETUS JA VIISIVUOTIAAT

Ryhmässämme toimii 1.8.19 alkaen:

  • esikoulunopettaja
  • 2 varhaiskasvatuksen opettajaa
  • 2 lastenhoitajaa

Jotta meillä riittäisi tarpeellinen määrä työntekijöitä vuorokauden jokaiselle tunnille, meidän tulee saada vanhemmilta kahden viikon työvuorolistat ja hoitoajat. Hoitoajat on ilmoitettava kirjallisena maanantaihin klo 12.00 mennessä päiväkodille.

Kipparit P. 040-344 7354

 

Yhteystiedot

Päivi Vähäkangas,
Päiväkodinjohtaja
P. 040-344 7462
Kalervontie 1, 85500 Nivala
pk.nokela (ät) nivala.fi

Kipparit P. 040-344 7354
Matruusit P. 040-344 7355
Puosut P. 040-344 7356

 

 

 

20.08.2021
Nivalan kaupunki tiedottaa Niva-Kaijan koulu etäopetukseen
17.06.2021
Suositukset kevenevät – epidemiatilanne on alueellamme rauhallinen to 17.6.2021 klo 8:00
03.06.2021
Kokoontumisrajoituksista luovutaan Pohjois-Pohjanmaalla to 3.6.2021 klo 8:00
25.09.2021
Nivalan Jäähalli
25.09.2021
Nivalan Jäähalli
02.10.2021
Nivalan Jäähalli
02.10.2021
Nivalan Jäähalli
09.10.2021
Nivalan Jäähalli
09.10.2021
Nivalan Jäähalli
16.10.2021
Nivalan Jäähalli
16.10.2021
Nivalan Jäähalli
23.10.2021
Nivalan Jäähalli
23.10.2021
Nivalan Jäähalli