Nivalan Vuokrakodit ottaa valokuituyhteyden taloyhtiöiden jokaiseen asuntoon

Nivalan Vuokrakodit ottaa valokuituyhteyden
taloyhtiöiden jokaiseen asuntoon

Nivalan Vuokrakotien hallitus on tehnyt päätöksen esisopimuksesta Nivalan Kuidun kanssa.
Esisopimus kattaa valokuituyhteyden hankkimisen kaikkiin Nivalan Vuokrakotien hallinnoimiin
taloyhtiöihin. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 20 taloyhtiötä, joissa on noin 300 asuntoa.
Esisopimukseen sisältyy yhteyden käyttöönotto kaikissa asunnoissa.

Esisopimus on Nivalan Kuidun valokuituhankkeen näkökulmasta merkittävä.

    Nivalan Kuidun valokuituhankkeen kannalta on kyse tärkeästä päätöksestä: päätöksen
    volyymi ja vaikutus Nivalan Kuidun liiketoimintaan on suuri, iloitsee Nivalan Kuidun
    emoyhtiön Nivalan Vesihuollon toimitusjohtaja Olli Jokinen.

Nivalan Vuokrakotien lisäksi Nivalan kaupunkikonserni on tilannut kuidun yli 20:een kaupungin
omistamaan kiinteistöön. Kiinteistöt käsittävät alakouluja, päiväkoteja sekä muita kaupungin
kiinteistöjä.

Myös yksittäisten talousten jättämien tilauksien määrä kehittyy suotuisasti: reaaliaikainen
tilausseuranta on julkaistu osoitteessa tayskuitu.fi/nivala-tilaukset. Tällä hetkellä pientalotilauksia on
tehty jo yli 420 kappaletta. Ensimmäinen hankealue, jossa vaadittava 60% tilaajapeitto on ylitetty, on
Ahde – Pihlajaperä.

    Nivalan Kuidun hallitus tekee päätöksen rakentamisen käynnistämisen osalta elokuussa.
    Jokainen kuntalainen voi vaikuttaa hankkeen käynnistymiseen tekemällä tilauksen.
    Reaaliaikaisesta tilausseurannasta voi katsoa, miten tilanne kehittyy omalla
    postinumeroalueella ja ottaa naapurin kanssa puheeksi tilaamisen, Olli Jokinen kehottaa
    kuntalaisia.

Nivalan Kuitu sai kesäkuun lopussa päätöksen valtiontuesta. Valtiontuki koko hankkeelle on 936 353
euroa. Nivalan kaupunki on sitoutunut saman suuruisen kuntaosuuden maksamiseen hankkeelle.
Kuituyhtiön omarahoitusosuuden rahoittaa paikallinen Pop-Pankki-ryhmään kuuluva Nivalan
Järvikylän Osuuspankki.

Lisätietoja hankkeesta:
Olli Jokinen, toimitusjohtaja, Nivalan Vesihuolto Oy, 044 745 0933

Nivalan valokuitumyynti:
Heikki Kumpula, Täyskuitu-myyjä, 050 470 8933

Päiväys: 
08.07.2019
12.09.2019
Päiväkotibarometri – kysely vanhemmille!  
11.09.2019
Isännänviiri  
30.07.2019
Nivalan kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion lv 2019-2020 työ- ja loma-ajat
30.07.2019
LEHTISALI REMONTTIIN!
12.07.2019
Lystipolun teokset on tehty taidolla
07.06.2019
Meijän Nivala - Nivalan kaupungin uusin tiedotuslehti löytyy täältä