Ajankohtaistiedote koronavirustilanteesta 17.3.

Nivalan kaupungin ajankohtaistiedote koronavirus pandemiatilanteesta 17.3.

Nivalan kaupungin ajankohtaistiedote koronavirus pandemiatilanteesta 

Nivalan kaupunki tiedottaa koronavirus tilanteesta nettisivuillaan ja
sosiaalisessa mediassa päivittäin.
 
Jakelu: Nivalan kaupungin kotisivut ja sosiaalisen median kanavat (facebook, twitter, instagram), Nivalan kaupungin henkilöstö ja luottamushenkilöt, Nivala-lehti, Kalajokilaakso, Keskipohjanmaa, Kaleva
 
 
17.3.2020 klo 14.00
 
Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.
 
 
Varhaiskasvatus 
 
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Perhepäivähoito toimii normaalisti. 
 
Raitalan päiväkoti suljetaan 18.3.-13.4.2020 (entinen Suvantokoti, os. Raivaajantie 12).  Päiväkodissa järjestettävän esiopetuksen ja siellä toimivien ryhmien ja kerhojen lapsilla ei ole päivähoidon tarvetta. Hoidon tarpeessa olevat lapset siirretään toiseen yksikköön. Tästä tiedotetaan erikseen suoraan huoltajille. 
 
Muut päiväkodit jatkavat toiminnassa. Kaikkien niiden huoltajien, jotka eivät ole töissä ja jotka voivat järjestää lapsen hoidon kotona, tulee ilmoittaa lapsen poissaolo omaan varhaiskasvatuksen toimipaikkaan. 
 
Yksityinen päiväkoti Pilke tiedottaa itse suoraan hoidossa olevien lasten huoltajille. Kaupungin maksusitoumukset yksityiselle päivähoidon järjestäjälle ovat edelleen voimassa. 
 
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa hoitopaikan voi määräaikaisesti irtisanoa, jolloin varhaiskasvatusmaksuja ei peritä. Mikäli henkilöstön sairaus- tai karanteenipoissaolot lisääntyvät tai viranomaismääräyksellä joudutaan jokin päiväkoti sulkemaan, varaudumme siirtämään lasten hoitopaikkoja.  
 
Kotiin jääville esiopetusoppilaille ei järjestetä etäopetusta vaihtoehtoisilla tavoilla. Vanhemmat huolehtivat kotiin jäävien esiopetusoppilaiden ohjauksesta esiopettajien ohjeiden mukaisesti. Esiopetusoppilaat saavat materiaalin mukaansa kotiin.  
 
Knuutinpuhto, Pappilantie 1 
johtaja Päivi Vähäkangas, p. 040-344 7462, pk.knuutinpuhto@nivala.fi 
Muurahaiset p. 040 344 7352 
Eskarit p. 040 344 7353 
 
Pirttiranta, Lupsunmutka 8 
johtaja Päivi Vähäkangas, p. 040-344 7462, pk.pirttiranta@nivala.fi 
Haitulit p. 040-344 7361 
Hemulit p. 040-344 7360 
 
Peltopuisto, Lisäkuja 6 
johtaja Anni Sarjanoja, p. 040-344 7463, pk.peltopuisto@nivala.fi 
Peukaloiset (0-3 v) p. 040-344 7357 
Sirkkuset (3-5 v) p. 040-344 7358 
Peipposet (eskarit) p. 040-344 7359 
 
Nokela, Kalervontie 1 
johtaja Päivi Vähäkangas, p. 040-344 7462, pk.nokela@nivala.fi 
Kipparit p. 040-344 7354 
Matruusit p. 040-344 7355 
Puosut p. 040-344 7356 
 
Vilkuna, Koivuahontie 20 
johtaja Helena Laitila, p. 040-344 7461, pk.vilkuna@nivala.fi 
Apilat p. 040-344 7362 
Esikot p. 040-344 7364 
Päivänkakkarat p. 040-344 7365 
Kissankellot p. 040-344 7366 
 
Perhepäivähoidon ohjaus, Anni Sarjanoja p. 040 3447 463 
 
Varhaiskasvatuksen toimisto 
Varhaiskasvatusjohtaja Sari Suhonen p. 040 3447 460 
Toimistosihteeri Raija Mäenpää p. 040 3447 466 
 
 
Koulupalvelut 
 
Koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.(Ks. luettelo kriittisistä aloista ). 
 
Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020. 
 
Lähiopetuksen sijaan lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. 
 
Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset. 
 
 
Kotiin jääville esiopetusoppilaille ei järjestetä etäopetusta vaihtoehtoisilla tavoilla. Vanhemmat huolehtivat kotiin jäävien esiopetusoppilaiden ohjauksesta esiopettajien ohjeiden mukaisesti. Esiopetusoppilaat saavat materiaalin mukaansa kotiin.  
 
Oppilaille on annettu oppikirjat kotiin. Oppilaat opiskelevat ja etenevät opettajan antamien ohjeiden mukaan. Opettaja on yhteydessä oppilaaseen Wilman, puhelimen, sähköpostin tai etäyhteyden avulla. Opettaja arvioi etätyötä ja etätyön osaamista. Lähtökohtana on, että todistukset ja peruskoulun päättötodistukset annetaan normaalisti. 
 
Koulupsykologipalvelut saatavilla puhelimitse, sähköpostilla tai etäyhteyksiä käyttäen erikseen sovittuna. Koulukuraattoripalveluihin yhteys ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Koulukuljetukset koulussa käyville oppilaille jatkuvat. Koulussa jatkavien 1.-3. luokkalaisten ja erityisen tuen oppilaiden tilapäiset poissaolot ilmoitetaan liikennöitsijälle kuten aiemminkin.  
  
Koulujen yhteystiedot löytyvät Nivalan kaupungin nettisivuilta. 
 
  1) Ainakin seuraavat alat on määritelty kriittisiksi, hallitus antaa lisää ohjeita: terveydenhuolto, logistiikka, pelastustoimi, elintarvikeketju, jätehuolto, vesihuolto, siivoajat, energiantuotanto, varhaiskasvatuksen henkilöstö, ydinvoima, opettajat, apteekin henkilöstö, tiedotusvälineiden edustajat. Lista täydentyy ja tarkentuu tänään, kun hallitus julkaisee alat.
 
Vapaa-aikapalvelut
 
Kirjasto on suljettu, eikä kirjastoauto liikennöi. Lainassa olevan aineiston voi palauttaa sulkuajan jälkeen ja kertyneitä maksuja ei peritä. Tiekön e-aineistot ovat käytettävissä osoitteessa tiekko.finna.fi. Verkkokirjaston kautta käytössä on e-kirjoja ja -äänikirjoja, etäluettavia aikakauslehtiä, videoita ja musiikkiaineistoa. Kirjastokortin lisäksi niiden käyttöön tarvitaan salasana, jonka voit pyytää kirjastosta. Kirjaston kokoustilat eivät ole käytössä.
Lisätietoja puh 040 3447347, sähköposti asiakaspalvelu.kirjasto@nivala.fi
 
Tillarigalleria on suljettu.
 
Nuorisotila Kulmaus on suljettu. Nuorisotyötä jatketaan sosiaalisen median kautta. Seuraa seuraavia somekanavia Facebook: Nuorisotila Kulmaus, Instagram: nuorisotilakulmaus, TikTok: kulmaus, Snapchat: kulmaus
 
Pajalan tilat on suljettu.
 
Juttutupa on suljettu.
 
Rokkitupa on suljettu.
 
Nivalan Liikuntakeskus Uikko on suljettuna 18.3.2020 alkaen. Myös kulkulätkillä pääsy Liikuntakeskuksen tiloihin on estetty.
 
Jokilatvan opisto suljetaan 18.3.-13.4.2020 väliseksi ajaksi.
 
Jokilaaksojen musiikkiopisto ky:n lähiopetus keskeytetään 18.3. – 13.4.2020 väliseksi ajaksi ja kaikki opetus järjestetään etäopetuksena. Opettaja ottaa yhteyttä oppilaisiin ja kertoo tarkemmin käytännön järjestelyistä. Kevään pääsykokeet siirretään elokuulle, konsertit ja muut tilaisuuden perutaan toistaiseksi. Musiikkiopisto ei ota vastaan vieraita ulkomailta kevään 2020 aikana.
 
Lomituspalvelut
 
Lomituspalvelut toimivat normaalisti ja lomituspalveluasiakkaille tiedotetaan suoraan mahdollisista muutoksista.
 
Nivalan Työpajasäätiö
 
Nivalan Työpajasäätiön työpajat ovat kiinni 18.3.-13.4.2020. Työpajasäätiön asiakkailla on mahdollisuus käyttää yksilövalmentajien palveluja etäyhteyksien välityksellä. Myös etsivään nuorisotyöntekijään voi ottaa yhteyttä puhelimella, sähköpostilla tai sosiaalisen median kautta.
 
Tilojen sulkemiset 
 
Kaupungintalo on suljettuna 17.3.-13.4.2020 välisenä aikana. Asiointi on sovittava etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse asianomaisen työntekijän kanssa. Nivalan kaupunki määrää kaupungin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Toimialajohtajat antavat määräykset omalla toimialallaan.
 
Valtioneuvoston määräämiä muita rajoituksia
 
Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä. 
 
Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla. 
 
Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt. 
 
Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. (Ks. luettelo 2).
 
Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa. 
 
Kokoontumisrajoitus: Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. 
 
 2) Ainakin seuraavat alat on määritelty kriittisiksi, hallitus antaa lisää ohjeita: terveydenhuolto, logistiikka, pelastustoimi, elintarvikeketju, jätehuolto, vesihuolto, siivoajat, energiantuotanto, varhaiskasvatuksen henkilöstö, ydinvoima, opettajat, apteekin henkilöstö, tiedotusvälineiden edustajat. Lista täydentyy ja tarkentuu tänään, kun hallitus julkaisee alat.
 
 
Tasavallan presidentti Sauli Niinistön kynästä 16.3.: 
”Päivittäinen elämämme väistämättä muuttuu ja kohtaamme todellisuuden, jossa ajatuksia ja toimia hallitsevat terveys, toimeentulo ja toisistamme välittäminen. 
Huoli kohdistuu varmasti ja ymmärrettävästi heti omaan lähipiiriin. Mutta viime kädessä kyse ei ole vain siitä. Vaan kaikista.  
Me tarvitsemme toisiamme. Nyt on erityisen tärkeää tukea heitä, joiden työ on asiakkaiden palvelu, terveydenhuollosta kauppojen henkilökuntaan. Asiakas on kyllä edelleen kuningas, mutta nyt siinä, että kantaa huolta palvelujen jatkuvuudesta ja ottaa sen huomioon asioidessaan. 
Julkinen sektori keskittää voimavaroja heikoimpien suojaamiseen. Muille jää silti paljon tehtävää. Nähdyt esimerkit naapuri- tai läheisavusta ovat rohkaisevia ja kannustavia. 
Ensi vaiheen taloudelliset seuraamukset kohdistuvat erityisesti palvelusektorin yrityksiin. Vakavia menetyksiä tulee muillekin, ja sitä kuormaa on tasattava. 
Toista viikkoa sitten kirjoitin: Kyllä tästä selvitään. Niin on.” 
Lähde: presidentti.fi 
 
 
 
 
 
 
Päiväys: 
17.03.2020
03.06.2020
RAJOITUKSIA LIEVENNETÄÄN, YHTEISKUNTA AVAUTUU HILJALLEEN – Miten tämä uusi normaali näkyy Nivalan palveluissa?
01.06.2020
RAJOITUKSIA LIEVENNETÄÄN, YHTEISKUNTA AVAUTUU HILJALLEEN – Miten tämä uusi normaali näkyy Nivalan palveluissa?
29.05.2020
RAJOITUKSIA LIEVENNETÄÄN, YHTEISKUNTA AVAUTUU HILJALLEEN – Miten tämä uusi normaali näkyy Nivalan palveluissa?
28.05.2020
Lataa tiedote tästä linkistä (pdf
26.05.2020
Kaavakkeet löytyvät pdf-muodossa varhaiskasvatuksen osalta
20.05.2020
RAJOITUKSIA LIEVENNETÄÄN, YHTEISKUNTA AVAUTUU HILJALLEEN – Miten tämä uusi normaali näkyy Nivalan palveluissa?
18.05.2020
RAJOITUKSIA LIEVENNETÄÄN, YHTEISKUNTA AVAUTUU HILJALLEEN – Miten tämä uusi normaali näkyy Nivalan palveluissa?