Kaupunki on me.
Tervetuloa tekemään viihtyisää Nivalaa.

Muut lautakunnat

Lautakunnat

Lautakuntien tehtävät on määritetty lainsäädännössä sekä Nivalan kaupungin hallintosäännössä. Lautakuntien toimikausi on neljä vuotta ja lautakunnat asettaa kaupunginvaltuusto.

 

 

Hyvinvointilautakunta

 

Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunnan vastuualueeseen kuuluvat kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut, kansalaisopisto- ja musiikkiopistopalvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto.

Lautakunta

 1. päättää talousarvioon sisältyvien avustusten jakamisesta
 2. vastaa etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta
 3. vastaa hyvinvointikertomuksen valmistelusta ja päättää painopistealueet
 4. vastaa yhteistyöstä kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa
 5. vastaa toimialansa tehtäväkentän hankkeiden koordinoinnista
 6. vastaa kaupungin markkinoinnin kehittämisestä
 7. vastaa nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan kehittämisestä
 8. hyväksyy nuorisovaltuuston toimintasäännön
 9. päättää hyvinvoinnin- ja terveydentyöryhmän asettamisesta ja toiminta edellytyksistä
 10. vastaa ehkäisevästä päihdetyöstä ja raittiuden edistämisestä
 11. päättää toimialan ratkaisuvallan edelleen siirtämisestä viranhaltijalle

Esittely: Asiat ratkaistaan lautakunnassa toimialajohtajan esittelystä.

Jäsenet

Vuosille 2017-2021 nimetyt varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

 • puheenjohtaja Alatalo Timo
 • 1. varapuheenjohtaja Pihlajaniemi Kaisa
 • 2. varapuheenjohtaja Ekdahl Tuula
 • Visuri Mika
 • Hosio Eine
 • Eskola Topi
 • Palola Heli
 • Jormalainen Jere
 • Kokko Hanne

Varajäsenet

 • Sandvik Mirjami
 • Puurula Markus
 • Oja Ritva
 • Vierimaa Jari
 • Knuuti Sirkka
 • Häyrynen Heikki
 • Muje Kari
 • Karvosenoja Heidi
 • Tirkkonen Aija

 

 

Keskusvaalilautakunta 2017-2021

 

Valtuusto asettaa kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunnan. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Keskusvaalilautakunnan tehtävät määritetään vaalilaissa.

Jäsenet

 • Kaikkonen Aimo, puheenjohtaja
 • Syrjämäki Petteri, 1. varapuheenjohtaja
 • Pirnes Satu
 • Mehtälä Maija
 • Toivoniemi Keijo

Varajäsenet

 • Laakkonen Lauri
 • Suvanto Leena
 • Nietula Liisa
 • Hautamäki Sanna-Greta
 • Koski Juha

 

Lomituspalvelulautakunta 2017-2021

 

Lomituslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lomituspalvelulautakunnan tehtävänä on lomituspalvelulaissa määrättyjen lomituspalveluiden järjestäminen ja niitä koskevien hallintotehtävien hoitaminen Nivalan paikallisyksikössä (Nivala, Sievi, Ylivieska).

Lomituspalvelulautakunnan esimiehenä toimii lomituspalvelujohtaja. Hän toimii lomituspalvelulain 1231/96 tarkoittamana vastuuhenkilönä.

Lomituspalvelulautakunnan ratkaisuvalta

 1. lautakunta vahvistaa toimintasuunnitelman ja tavoitteet sekä valmistelee talousarvion
 2. lautakunta päättää henkilöstöjaoksen antamien yleisohjeiden perusteella lomapalveluhenkilöstön palkka- ja muut työehtoihin liittyvät asiat virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
 3. lautakunta vahvistaa lomituspalvelujohtajalle vahingonkorvauksien maksamisen rajat, rajan ylittävän päätöksen tekee lomituspalvelu lautakunta.

Lomituspalvelujohtaja päättää:

 • lomituspalveluiden antamisesta
 • lomituspalveluiden saajilta perittävistä maksuista
 • lomituspalveluiden saajan velvollisuudesta korvata perusteettomasti annetuista lomituspalveluista aiheutuneet kustannukset
 • perusteettomasti maksetun korvauksen takaisin perinnästä
 • lomittajan aiheuttaman vahingon johdosta viljelijälle maksettavasta korvauksesta.

Esittely: Esittelijänä toimii lomituspalvelujohtaja

Jäsenet

 • puheenjohtaja Pihlajaniemi Jarmo
 • 1. varapuheenjohtaja Kangas Terhi
 • 2. varapuheenjohtaja Isokoski Juha
 • Järvelä Maija
 • Elovaara Anu
 • Ruuttula Antti
 • Sorvisto Sari

Henkilökohtaiset varajäsenet

 • Puurula Markus
 • Kukkola Jukka
 • Pihlajaniemi Elise
 • Rauhala Johanna
 • Hoffren Pentti
 • Timlin Jukka
 • Järvelä Tuula

 

Alueellinen maaseutulautakunta

 

Maaseutulautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Vastaa kuntien järjestettäväksi säädettyjen lakisääteisten maaseutuhallintotehtävien sekä muiden maaseudun kehittämispalvelujen järjestämisestä Nivalan, Oulaisten ja Ylivieskan kaupunkien sekä Sievin ja Kärsämäen kuntien alueella.

Maaseutulautakunnan ratkaisuvalta

Päättää ratkaisuvaltaansa kuuluvista maaseutuhallinnon yhteistoiminta-sopimuksen mukaisista asioista.

Esittely: Esittelijänä toimii maaseutujohtaja.

Jäsenet

 • Puheenjohtaja Junttila Heikki
 • 1. varapuheenjohtaja Palola Mikael
 • 2. varapuheenjohtaja Autio Mika
 • 3. varapuheenjohtaja Nivala Juho
 • Junttila Elina
 • Hautala Heikki

Henkilökohtaiset varajäsenet

 • Kukkola Jukka
 • Isoniemi Markku
 • Ruuttula Merja
 • Männistö Katja
 • Toiviainen Marita
 • Pietikäinen Mika

 

Opetuslautakunta

 

Opetuslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunnan vastuualueeseen kuuluvat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, erityisvarhaiskasvatus, lastenhoidon tuet ja palvelusetelit, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, esi- ja perusopetus ja lukiokoulutus.

Lautakunta päättää

Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, opetuslautakunta päättää

 1. varhaiskasvatussuunnitelmasta sekä opetussuunnitelmista ja niihin sisältyvistä tuntijaosta ja kieliohjelmasta
 2. esi- ja perusopetusryhmien määrästä ja sijoituspaikoista
 3. tuntikehyksen jakoperusteista
 4. koulukuljetusten perusteista
 5. lähikouluperiaatteet
 6. varhaiskasvatuksen palveluperiaatteista
 7. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisesta sekä suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta
 8. oppilaan/opiskelijan erottamisesta
 9. erityisen tuen antamisesta tai lopettamisesta, jos päätös joudutaan tekemään huoltajan tahdon vastaisesti
 10. toimialan palveluista perittävien maksujen ja korvausten määrästä siltä osin kuin ne ovat kunnan päätettävissä, eikä ole annettu viranhaltijan tehtäväksi
 11. virkarehtorin valinnan sekä koulunjohtajana toimivan rehtorin ja apulaisrehtorin nimeämisestä
 12. toimialan ratkaisuvallan edelleen siirtämisestä viranhaltijalle

Esittely: Asiat ratkaistaan lautakunnassa toimialajohtajan esittelystä

Jäsenet

 • puheenjohtaja Ahokangas  Markus
 • 1. varapuheenjohtaja Nuorala Matti
 • 2. varapuheenjohtaja Raudaskoski Eero
 • Saviluoto Ritva
 • Ainasoja Eeva-Leena
 • Ojalehto Sanna
 • Kivioja Jarmo
 • Ekdahl Pauli
 • Pyykkönen Kaarina

Varajäsenet

 • Erkkilä Irja
 • Mustajärvi Päivi
 • Tirkkonen Aija
 • Sikala Veikko
 • Isoniemi Markku
 • Visuri Mika
 • Närhi Venla
 • Ekdahl Tuula
 • Kesomaa Mika

 

Tarkastuslautakunta

 

Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan toimikaudekseen. Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. .

Jäsenet

 • puheenjohtaja Junttila Heikki
 • varapuheenjohtaja Ekstam Riitta
 • Knuuti Sirkka
 • Elovaara Anu
 • Saarenpää Jouko

Varajäsenet

 • Raudaskoski Jarmo
 • Suni Hilkka
 • Tölli Anne
 • Hyvärinen Taisto
 • Torssonen Katja

 

Tekninen lautakunta

 

Tekninen lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tekninen lautakunta vastaa seuraavista tehtävistä:

 • kaupungin omistamien tilojen, kaavateiden, puistojen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä kaupungin omistamien maa-alueiden ja metsien hoidosta, jätehuollon viranomaistehtävistä, yksityistielain ja maantielain mukaan tielautakunnalle kuuluvista tehtävistä.
 • kaupungin järjestämistä ruoka- ja puhdistuspalveluista. -maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) ja asetuksen (895/99) mukaisesta kaavoituksen ja maankäytön suunnittelusta. 11 Kalliontie 15, 85500 Nivala Puh. 040 344 7211 -rakennustoiminnan ohjauksesta, valvonnasta kaupungissa sen mukaan kuin MRL:ssa (132/99) tai muutoin on säädetty.
 • kaivoslaissa (621/2011) kunnalle säädetyistä tehtävistä
 • vesihuoltolain (681/2014) 11 § mukaisista tehtävistä Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta sopimuksissa ja hankinnoissa määritellään Nivalan kaupungin yleisissä hankintaohjeissa.

Tekninen lautakunta tai sen määräämä viranhaltija päättää asiat, jotka koskevat:

 1. kaupungin toimesta tapahtuvaa rakentamisen suunnittelua, rakennuttamista ja rakentamista.
 2. kaupungin omistamien ja hallitsemien rakennusten ja huoneistojen omistajan tehtäviä, kunnossa- ja puhtaanapitoa sekä huoltoa (tilapalvelu).
 3. maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) ja –asetuksen (895/99), kadunpidon ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain ym. mukaan kaupungin vastuulla olevien teiden, sadevesiviemärien, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelua, rakentamista, kunnossa- ja puhtaanapitoa.
 4.  maakaaren ja kiinteistömuodostamislain ym. säädösten ja päätösten mukaisia kaupungin toimialaan kuuluvaa kiinteistöjen edunvalvontaa.
 5. kaupungin metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmia sekä puukauppoja.
 6.  tielautakunnalle yksityistielain ja maantielain säätämiä tehtäviä sekä yleistä liikenneturvallisuutta.
 7. varikon ja konekeskuksen toimintaa.
 8.  ulkopuolisille ja hallintokunnille annettavien kunnossapito-, rakentamis- ja suunnittelupalveluiden, tehtävien huoltosopimusten ja niiden korvausten perusteita.
 9. asemakaavan tai yleiskaavan tai niiden muutosten laatimisen käynnistämistä, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja nähtäville panoa.
 10. rakennuskiellon antamista, pidentämistä ja päättämistä.
 11. rakennuspaikkojen ja tonttien varaamista.

Esittely: Asiat ratkaistaan lautakunnassa toimialajohtajan esittelystä.

Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikausi ja lautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Jäsenet

 • puheenjohtaja Honkala Taimo
 • 1. varapuheenjohtaja Palola Jussi
 • 2. varapuheenjohtaja Perkkiö Timo
 • Suvanto Tuomas
 • Visuri Mika
 • Junttila Elina
 • Ojalehto Heli
 • Pajukoski Merja
 • Kujala Helena

Varajäsenet

 • Vähätiitto Tarja
 • Ohtamaa Sinikka
 • Tyyskä Markku
 • Mäki Arja
 • Vihtari Rauno
 • Korkeakoski Janna
 • Viitala Tuomas
 • Kukkurainen Ari
 • Porkka Jorma

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto

 

Nivalan kaupungin valtuusto on asettanut toimikaudekseen 11-jäsenisen vanhus- ja vammaisneuvoston.  Van­hus- ja vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vanhusten ja vammaisten, heidän omaistensa ja järjestöjen vaikuttamis- ja osallistumiskanava kaupungissa.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on mm. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin sekä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion eri viran­omaisille vammaisuuteen ja vanhusten hoitoon liittyvissä asioissa.

 Jäsenet ja varajäsenet

 • puheenjohtaja Knuuti Sirkka - varajäsen Löytynoja Seppo
 • Eerikkilä Kirsti - ei varajäsentä
 • Pääkkö Aune - varajäsen Elovaara Anu
 • Junttila Sirkka - ei varajäsentä
 • Rajala Tatu - varajäsen Mehtälä Riitta
 • Kangas Anneli - varajäsen Seppälä Sirkka
 • Malila Satu - ei varajäsentä
 • Vierimaa Jari - ei varajäsentä
 • Männistö Orvokki - varajäsen Tulppo Erja

Matti Nuorala  (kaupunginhallituksen edustaja), 1. varapuheenjohtaja
Laura Tolonen, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion edustaja
Meri Vähäkangas, sihteeri

 

 

 

 

11.05.2021
Anna kolme minuuttia ajastasi ja vastaa lyhyeen kyselyyn.
10.05.2021
Muutoksia kokoontumissuosituksissa ma 10.5.2021 klo 9:05  
29.04.2021
Koronasuositukset pysyvät ennallaan to 29.4.2021 klo 8:00  
22.04.2021
Suositukset pysyvät ennallaan to 22.4.2021 klo 8:00  
16.04.2021
”Terve, asuuko se kaupunginjohtaja täällä? ”- Nivalassa yrittäjyyshenki kasvaa jo pienestä pitäen  
15.04.2021
Suositukset pysyvät ennallaan to 15.4.2021 klo 8.00  
08.04.2021
Suositus yleisötilaisuuksien osallistujamäärästä 10 henkilöön  
07.04.2021
Pohjois-Pohjanmaa on palannut epidemian perustasolle