Kaupunki on me.
Tervetuloa tekemään viihtyisää Nivalaa.

Muut lautakunnat

Lautakunnat (Huom, sivustoa päivitetään parhaillaan!!!!)

Lautakuntien tehtävät on määritetty lainsäädännössä sekä Nivalan kaupungin hallintosäännössä. Lautakuntien toimikausi on neljä vuotta ja lautakunnat asettaa kaupunginvaltuusto.

 

 

Hyvinvointilautakunta

 

Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunnan vastuualueeseen kuuluvat kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut, kansalaisopisto- ja musiikkiopistopalvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto.

Lautakunta

 1. päättää talousarvioon sisältyvien avustusten jakamisesta
 2. vastaa etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta
 3. vastaa hyvinvointikertomuksen valmistelusta ja päättää painopistealueet
 4. vastaa yhteistyöstä kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa
 5. vastaa toimialansa tehtäväkentän hankkeiden koordinoinnista
 6. vastaa kaupungin markkinoinnin kehittämisestä
 7. vastaa nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan kehittämisestä
 8. hyväksyy nuorisovaltuuston toimintasäännön
 9. päättää hyvinvoinnin- ja terveydentyöryhmän asettamisesta ja toiminta edellytyksistä
 10. vastaa ehkäisevästä päihdetyöstä ja raittiuden edistämisestä
 11. päättää toimialan ratkaisuvallan edelleen siirtämisestä viranhaltijalle

Esittely: Asiat ratkaistaan lautakunnassa toimialajohtajan esittelystä.

Jäsenet

Vuosille 2021-2025 nimetyt varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

 • puheenjohtaja Pihlajaniemi Kaisa 
 • 1. varapuheenjohtaja Suvanto Tuomas
 • 2. varapuheenjohtaja Elovaara Anu
 • Nuorala Matti
 • Isomaa Antti
 • Hyttinen Elina
 • Kumpumäki Tero
 • Myllymäki Sanna
 • Kokko Hanne

Henkilökohtaiset varajäsenet

 • Keskisarja Hannu
 • Timlin Heli
 • Kopola Niina
 • Pihlajamaa Riku
 • Ruostetsaari Johanna
 • Paavola Tapio
 • Malila Hannu
 • Haapakoski Aleksi
 • Holappa Marjut
 •  

Keskusvaalilautakunta 2021-2025

 

Valtuusto asettaa kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunnan. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Keskusvaalilautakunnan tehtävät määritetään vaalilaissa.

Jäsenet

 • Eskola Pasi, puheenjohtaja
 • Paavola Kosti, 1. varapuheenjohtaja
 • Kujala Helena
 • Toivoniemi Keijo
 • Konttila Eila

Varajäsenet

 • Hautamäki Sanna-Greta
 • Kaarlela Marika
 • Honkala Taimo
 • Saviluoto Ritva
 • Ekdahl Tuula

 

Lomituspalvelulautakunta 2021-2025

 

Lomituslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lomituspalvelulautakunnan tehtävänä on lomituspalvelulaissa määrättyjen lomituspalveluiden järjestäminen ja niitä koskevien hallintotehtävien hoitaminen Nivalan paikallisyksikössä (Nivala, Sievi, Ylivieska).

Lomituspalvelulautakunnan esimiehenä toimii lomituspalvelujohtaja. Hän toimii lomituspalvelulain 1231/96 tarkoittamana vastuuhenkilönä.

Lomituspalvelulautakunnan ratkaisuvalta

 1. lautakunta vahvistaa toimintasuunnitelman ja tavoitteet sekä valmistelee talousarvion
 2. lautakunta päättää henkilöstöjaoksen antamien yleisohjeiden perusteella lomapalveluhenkilöstön palkka- ja muut työehtoihin liittyvät asiat virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
 3. lautakunta vahvistaa lomituspalvelujohtajalle vahingonkorvauksien maksamisen rajat, rajan ylittävän päätöksen tekee lomituspalvelu lautakunta.

Lomituspalvelujohtaja päättää:

 • lomituspalveluiden antamisesta
 • lomituspalveluiden saajilta perittävistä maksuista
 • lomituspalveluiden saajan velvollisuudesta korvata perusteettomasti annetuista lomituspalveluista aiheutuneet kustannukset
 • perusteettomasti maksetun korvauksen takaisin perinnästä
 • lomittajan aiheuttaman vahingon johdosta viljelijälle maksettavasta korvauksesta.

Esittely: Esittelijänä toimii lomituspalvelujohtaja

Jäsenet

 • Junttila Elina, puheenjohtaja
 • Kangas Terhi, 1. vpj.
 • Isokoski Juha, 2. vpj.
 • Paavo Karhu
 • Pääkkö Jonna
 • Korkeakangas Tapani
 • Sorvisto Sari

Henkilökohtaiset varajäsenet

 • Pihlajaniemi Jarmo
 • Öljymäki Jonna
 • Männistö Katja
 • Järvelä Maija
 • Viitala Tuomas
 • Jokitalo Veikko
 • Rahkala Sakari

 

Alueellinen maaseutulautakunta

 

Maaseutulautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Vastaa kuntien järjestettäväksi säädettyjen lakisääteisten maaseutuhallintotehtävien sekä muiden maaseudun kehittämispalvelujen järjestämisestä Nivalan, Oulaisten ja Ylivieskan kaupunkien sekä Sievin ja Kärsämäen kuntien alueella.

Maaseutulautakunnan ratkaisuvalta

Päättää ratkaisuvaltaansa kuuluvista maaseutuhallinnon yhteistoiminta-sopimuksen mukaisista asioista.

Esittely: Esittelijänä toimii maaseutujohtaja.

Jäsenet

 • Autio Mika, puheenjohtaja
 • Kallio Olli, 1. vpj.
 • Pinola Leena, 2. vpj.
 • Korhonen Jarkko, 3. vpj.
 • Viitala Jonna
 • Kangas Terhi

Henkilökohtaiset varajäsenet

 • Mäki Laura
 • Paavola Tapio
 • Sorvisto Marko
 • Mäkelä Aini
 • Pääkkö Jonna
 • Ruuttula Antti

 

Opetuslautakunta

 

Opetuslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunnan vastuualueeseen kuuluvat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, erityisvarhaiskasvatus, lastenhoidon tuet ja palvelusetelit, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, esi- ja perusopetus ja lukiokoulutus.

Lautakunta päättää

Sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, opetuslautakunta päättää

 1. varhaiskasvatussuunnitelmasta sekä opetussuunnitelmista ja niihin sisältyvistä tuntijaosta ja kieliohjelmasta
 2. esi- ja perusopetusryhmien määrästä ja sijoituspaikoista
 3. tuntikehyksen jakoperusteista
 4. koulukuljetusten perusteista
 5. lähikouluperiaatteet
 6. varhaiskasvatuksen palveluperiaatteista
 7. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisesta sekä suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta
 8. oppilaan/opiskelijan erottamisesta
 9. erityisen tuen antamisesta tai lopettamisesta, jos päätös joudutaan tekemään huoltajan tahdon vastaisesti
 10. toimialan palveluista perittävien maksujen ja korvausten määrästä siltä osin kuin ne ovat kunnan päätettävissä, eikä ole annettu viranhaltijan tehtäväksi
 11. virkarehtorin valinnan sekä koulunjohtajana toimivan rehtorin ja apulaisrehtorin nimeämisestä
 12. toimialan ratkaisuvallan edelleen siirtämisestä viranhaltijalle

Esittely: Asiat ratkaistaan lautakunnassa toimialajohtajan esittelystä

Jäsenet

 • puheenjohtaja Päkkilä Aleksi
 • 1. varapuheenjohtaja Suni Hilkka
 • 2. varapuheenjohtaja Raudaskoski Eero
 • Gummerus Sari
 • Aitto-Oja Olga
 • Kivioja Jarmo
 • Kumpulainen Tuovi
 • Korkiakoski Kimmo
 • Pyykkönen Kaarina

Henkilökohtaiset varajäsenet

 • Ojalehto Sanna
 • Sikala Veikko
 • Holappa Marjut
 • Ruostetsaari Johanna
 • Maijala Juha
 • Niemi-Korpi Marja
 • Pääkkö Jonna
 • Aksila Tomi
 • Peltola Matti

 

Tarkastuslautakunta

 

Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan toimikaudekseen. Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. .

Jäsenet

 • puheenjohtaja Kangas Esko
 • varapuheenjohtaja Koski Juha
 • Peltola Matti
 • Holappa Marjut
 • Puumala Aulikki

Varajäsenet

 • Maijala Juha
 • Kopola Niina
 • Ojamaa Laura
 • Malinen Tiia
 • Paavola Tapio

 

Tekninen lautakunta

 

Tekninen lautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tekninen lautakunta vastaa seuraavista tehtävistä:

 • kaupungin omistamien tilojen, kaavateiden, puistojen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä kaupungin omistamien maa-alueiden ja metsien hoidosta, jätehuollon viranomaistehtävistä, yksityistielain ja maantielain mukaan tielautakunnalle kuuluvista tehtävistä.
 • kaupungin järjestämistä ruoka- ja puhdistuspalveluista. -maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) ja asetuksen (895/99) mukaisesta kaavoituksen ja maankäytön suunnittelusta. 11 Kalliontie 15, 85500 Nivala Puh. 040 344 7211 -rakennustoiminnan ohjauksesta, valvonnasta kaupungissa sen mukaan kuin MRL:ssa (132/99) tai muutoin on säädetty.
 • kaivoslaissa (621/2011) kunnalle säädetyistä tehtävistä
 • vesihuoltolain (681/2014) 11 § mukaisista tehtävistä Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta sopimuksissa ja hankinnoissa määritellään Nivalan kaupungin yleisissä hankintaohjeissa.

Tekninen lautakunta tai sen määräämä viranhaltija päättää asiat, jotka koskevat:

 1. kaupungin toimesta tapahtuvaa rakentamisen suunnittelua, rakennuttamista ja rakentamista.
 2. kaupungin omistamien ja hallitsemien rakennusten ja huoneistojen omistajan tehtäviä, kunnossa- ja puhtaanapitoa sekä huoltoa (tilapalvelu).
 3. maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) ja –asetuksen (895/99), kadunpidon ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain ym. mukaan kaupungin vastuulla olevien teiden, sadevesiviemärien, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelua, rakentamista, kunnossa- ja puhtaanapitoa.
 4.  maakaaren ja kiinteistömuodostamislain ym. säädösten ja päätösten mukaisia kaupungin toimialaan kuuluvaa kiinteistöjen edunvalvontaa.
 5. kaupungin metsien hakkuu- ja hoitosuunnitelmia sekä puukauppoja.
 6.  tielautakunnalle yksityistielain ja maantielain säätämiä tehtäviä sekä yleistä liikenneturvallisuutta.
 7. varikon ja konekeskuksen toimintaa.
 8.  ulkopuolisille ja hallintokunnille annettavien kunnossapito-, rakentamis- ja suunnittelupalveluiden, tehtävien huoltosopimusten ja niiden korvausten perusteita.
 9. asemakaavan tai yleiskaavan tai niiden muutosten laatimisen käynnistämistä, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja nähtäville panoa.
 10. rakennuskiellon antamista, pidentämistä ja päättämistä.
 11. rakennuspaikkojen ja tonttien varaamista.

Esittely: Asiat ratkaistaan lautakunnassa toimialajohtajan esittelystä.

Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikausi ja lautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Jäsenet

 • puheenjohtaja Tölli Juho
 • 1. varapuheenjohtaja Palola Jussi
 • 2. varapuheenjohtaja Viitala Tuomas
 • Kukkola Elias
 • Junttila Elina
 • Raudaskoski Maritta
 • Helander Elisa
 • Tajakka Sari
 • Kumara Jukka

Henkilökohtaiset varajäsenet

 • Oja Ritva
 • Leinonen Sirpa
 • Rajamäki Hannu
 • Aitto-Oja Olga
 • Kallio Olli
 • Jukkola Seppo
 • Viitala Jonna
 • Karppinen Pertti
 • Myllymäki Sanna

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto

 

Nivalan kaupungin valtuusto on asettanut toimikaudekseen 11-jäsenisen vanhus- ja vammaisneuvoston. Van­hus- ja vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vanhusten ja vammaisten, heidän omaistensa ja järjestöjen vaikuttamis- ja osallistumiskanava kaupungissa.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on mm. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin sekä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion eri viran­omaisille vammaisuuteen ja vanhusten hoitoon liittyvissä asioissa.

 Jäsenet ja varajäsenet 

 • puheenjohtaja Knuuti Sirkka - varajäsen Maritta Raudaskoski
 • Pääkkö Aune - ei varajäsentä
 • Jari Vierimaa - ei varajäsentä
 • Anneli Kangas, varalla Eino Hautalahti
 • Rajala Tatu - varajäsen Kaisa Pihlajaniemi
 • Eerikkilä Kirsti - Sari Tajakka
 • Riitta Nykänen, varalla Annikki Peräaho

Marika Hannula, kaupunginhallituksen edustaja, 
Janne Nikula, varalla Päivi Uusimäki, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion edustajat
Johanna Hietala, varalla Marjut Parkkila, Ev.lut.srk edustajat

Meri Vähäkangas, sihteeri

 

14.10.2021
Pirttirannalle laadittava asemakaava on nyt kuulemista varten nähtävillä 15.11.2021 saakka. Aineistoon pääset alla olevasta linkistä.
07.10.2021
Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää vuositarjouksia alan yrityksiltä vuoden 2022 aikana tehtävistä
30.09.2021
Pohjois-Suomen alue
20.08.2021
Nivalan kaupunki tiedottaa Niva-Kaijan koulu etäopetukseen
17.06.2021
Suositukset kevenevät – epidemiatilanne on alueellamme rauhallinen to 17.6.2021 klo 8:00
03.06.2021
Kokoontumisrajoituksista luovutaan Pohjois-Pohjanmaalla to 3.6.2021 klo 8:00