Mittauspalvelut.

Kartat ja mittauspalvelut

Kartat ja mittauspalvelut

 

Mittauspalvelut

 

Mittaustoimen tehtävänä on mittauspalveluiden, kiinteistön muodostuksen sekä maanhankintaan ja myyntiin liittyvät tehtävät. Tavoitteena on kaupungin omistamien tonttien markkinoinnin ja myynnin tehostaminen sekä numeerisen pohjakartan ja ajantasakaavan ylläpito (n. 1300 ha). Mittaustoimi suorittaa kaavan pohjakartta-alueella lohkomisten maastotyöt ja kunnallistekniset (tierakennus-) mittaukset. Lisäksi käymme merkitsemässä rakennuslupaan liittyen rakennusten nurkkapisteet ja perustamiskorkeuden lupaehdoissa määritellyille kohteille. Lisäksi mittaustoimi ylläpitää osoitekarttaa ja määrittää rakennuspaikkojen osoitteita.

 

Kartat

Osoitteet

Kaupunki pitää yllä osoitejärjestelmaa, jossa jokaiselle asuinrakenukselle määritellään osoite. Kun kuntaan annetaan uudelle tielle osoitenimi, tallennetaan se kunnan omaan järjestelmään, samalla kunta ilmoittaa siitä maanmitauslaitokselle, joka merkitsee uuden osoitetien valtakunnalliseen järjestelmään. Asukkaat on väestötietojärjestelmässä sijoitettu rakennuksiin, joten rakennusten oikeat osoitteet ovat tärkeitä asukkaiden oikean sijainnin kannalta tietojärjestelmissä. Kun uusi rakennuslupa haetaan, annetaan rakennukselle osoitejärjestelmän mukainen osoite japostinumero. Kun asuinrakennus valmistuu, tekevät asukkaat muuttoilmoituksen uuteen kotiin. Muutoilmoitus on tehtävä, vaikka muutettaisiin samassa pihapiirissä sijaitsevaan eri rakennukseen. Jos osoitejärjestelmässä huomataan virhe, tulee siitä ilmoittaa kuntaan virheen korjaamiseksi. Kunnassa tehdään korjaus, ilmoitetaan rakennuksen uusi osoite digi- ja väestövirastoon. Tämän jalkeen asukkaiden on tehtävä vielä osoitteenmuutos korjattuun osoitteeseen.

Osoitteiden laatu käyttäjien karttapalveluissa ja navigointijärjestelmissä

Kunnan itse julkaisemissa osoitetietoja sisältävissä palveluissa käytetään alkuperäistä kunnan tuottamaa ja julkaisemaa osoitetietoa, jolloin laatu on paras mahdollinen. Koordinaattipaikannus- ja navigointijärjestelmät tarvitsevat paikannettavan kohteen sijainnin maantieteellisinä ETRS89(WGS84) -järjestelmän mukaisina koordinaatteina. Kansalaisille navigointijärjestelmät ovat käytettävissä älypuhelimissa ja muissa tietoverkkoon kytketyissä tietokoneissa sekä lähes kaikissa autoissa. Navigointijärjestelmien toimittajat eivät yleensä hanki käyttöönsä alkuperäistä osoitetietoa kunnista.
Navigointijärjestelmässä havaittava virhe on vain harvoin lähtöisin kunnan osoitetietoaineistosta. Tyypillisempää on, että virhe on palveluntarjoajan aineistossa. Selvästi yleisin syy navigaattorien osoiteongelmiin on kuitenkin loppukäyttäjällä laitteessaan oleva vanhentunut karttapohja. Karttapohjan osalta päätoimijoita ovat tällä hetkellä Google, TomTom, OpenStreetMap ja Here. Se, minkä toimijan karttapohja on käytössä, riippuu esim. sovelluksesta, navigaattorista tai autosta.

Saatuaan palautteen käyttäjän havaitsemasta virheellisestä osoitetiedosta, kunnan tulee ensimmäiseksi tarkistaa, onko ko. osoitetieto oikein kunnan osoitetietojärjestelmässä. Jos virhe on kunnan järjestelmässä, virhe tulee korjata ja välittää päivitetty tieto Digi- ja väestötietovirastolle normaalisti rakennustietojen päivityksenä.

Linkkejä kartta-aineistoihin

 

Yhteystiedot

Juha Peltomaa (lomalla 19.7 - 15.8.2021)
maanmittausteknikko
P. 040 344 7285
juha.peltomaa@nivala.fi

 

14.10.2021
Pirttirannalle laadittava asemakaava on nyt kuulemista varten nähtävillä 15.11.2021 saakka. Aineistoon pääset alla olevasta linkistä.
07.10.2021
Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää vuositarjouksia alan yrityksiltä vuoden 2022 aikana tehtävistä
30.09.2021
Pohjois-Suomen alue
20.08.2021
Nivalan kaupunki tiedottaa Niva-Kaijan koulu etäopetukseen
17.06.2021
Suositukset kevenevät – epidemiatilanne on alueellamme rauhallinen to 17.6.2021 klo 8:00
03.06.2021
Kokoontumisrajoituksista luovutaan Pohjois-Pohjanmaalla to 3.6.2021 klo 8:00