ILMOITUS Vt 27, asemakaavan vastaisten liittymien poisto valtatieltä 27 Nivalan taajaman kohdalla

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa asemakaavan vastaisten liittymien poistamiset valtatieltä 27 Nivalan taajaman kohdalta. Poistamiset koskevat niitä liittymiä​ Maliskyläntien ja Pidisjärventien välisellä alueella, joille on toteutettu korvaavat asemakaavan mukaiset kulkuyhteydet.

Liittymien poistamiset perustuvat voimassa oleviin asemakaavoihin ja valtatielle 27 laadittuun toimenpideselvitykseen (https://docplayer.fi/876265-Valtatie-27-nivalan-taajaman-kohdalla-toimenpideselvitys.html).

Niillä, joiden liikkumiseen muutokset liikennejärjestelyissä saattavat vaikuttaa on oikeus saada tietoa ja kertoa mielipiteensä (laki liikennejärjestelmistä ja maanteistä, 40§).

Lisätietoja antavat:

Liikenneturvallisuusvastaava Seppo Heikkinen puh. 0295 038 242, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Tekninen johtaja Jouni Hautala puh. 0400 344 7301, Nivalan kaupunki

                                                                                                                                                     

Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-,

liikenne- ja ympäristökeskus

Liikenne- ja infrastruktuurin vastuualue

 

Päiväys: 
19.11.2020
27.11.2020
Lue täältä Nivalan Liikuntakeskus Oy:n uusin koronatiedote.
26.11.2020
Uuden osaamisen lukio -hankkeessa tapahtuu
25.11.2020
NIVALAN KAUPUNGIN TIEDOTE ASUKKAILLE KORONATILANTEESTA JA SEN VAIKUTUKSISTA  
24.11.2020
Ympäristöministeriö on täydentänyt vuonna 2016 kuultavana ollutta esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinve
12.11.2020
10.11.2020
Kaupungin talviaurauksen piiriin kuuluvien  yksityisteiden tulee laittaa omalle tielle aurausviitoitus&n
06.11.2020
Nivalan kaupunki tarjoaa kanavan tuoda esille yksityisten kiiinteistönomstajien myyntiin tarjoamia tontteja kaupungin karttapalveluun.
09.10.2020
Tiekkö-kirjastot, Kiri-kirjastot ja Reisjärven kunnankirjasto yhdistyvät keväällä 2021 Joki-kirjastoiksi.