NOSBUn ehdotusvaihe on käynnissä 9.1.-29.1.

09.01.2023

Nyt pääsee vaikuttamaan mihin kaupunki kohdentaa 20 000 euroa. Tammikuun aikana asukkaat pääsevät tekemään omia ehdotuksiaan määrärahan kohdentamisesta.

NOSBU eli Nivalan osallistuva budjetointi on käynnistynyt. Kaupunki on tehnyt 20 000 euron budjettivarauksen kuntalaisten kehitysideoita varten. Ideoiden on tarkoitus lisätä asukkaiden hyvinvointia ja yhdessä tekemistä, sekä parantaa ja kehittää asuinympäristöjä.

 

Ehdotuksia kerätään lomakkeilla 

Osallistuvassa budjetoinnissa ehdotusvaihe kestää 9.1.–29.1. Ideoita kerätään sähköisellä lomakkeella, jota pääsee täyttämään Kunta-Akkunassa, tämän linkin kautta. Lomakkeen täyttäminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Ehdotuksia voi myös jättää paperilomakkeella kirjastossa, kirjastoautossa sekä liikuntakeskus Uikossa.

Ehdotusvaiheessa ei ole ikärajaa. Lomakkeessa tiedustellaan ehdottajan yhteystiedot, jotta hänet voidaan kutsua jatkotyöpajoihin tai että kaupungin kyseisen alan asiantuntijat voivat tarvittaessa esittää tarkentavia kysymyksiä käsitellessään ideoita.

Ehdotuksia arvioidaan kriteerien pohjalta ensin kaupungin eri vastuualueilla. Sitten niistä jatkojalostetaan työpajassa konkreettisia äänestysehdotuksia. Tähän vaiheeseen kutsutaan mukaan myös ehdotuksia jättäneet kuntalaiset. Työpaja järjestetään helmikuussa. Lopuksi kuntalaiset pääsevät äänestämään mitkä budjettiin mahtuvat ideat toteutetaan kuluvan vuoden aikana.

Kaikille yhteystietonsa jättäneille vastataan, jolloin ehdotuksen jättänyt tietää onko idea kriteerien mukainen ja eteneekö se jatkoon.

Ehdotusten käsittelyssä arvioidaan niiden toteuttamiskelpoisuutta ja mm. onko se kaupungin toimivallassa, lainmukainen, suuntautuu yleishyödylliseen toimintaan, ei ole kaavoituspäätösten vastainen eikä korvaa lakisääteisiä tehtäviä.

 

Äänestämään maaliskuussa

Äänestämään nivalalaiset pääsevät työpajavaiheessa muodostetuista äänestysehdotuksista 1.3. alkaen. Äänestää voi joko sähköisesti Kunta-Akkunan kautta ja lisäksi kirjastossa on mahdollisuus paperisen äänestyslipukkeen täyttämiseen.

Äänestyksen jälkeen tuloksen perusteella kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ideat, jotka mahtuvat 20 000 euron budjettiin.

 

Mitä osallistuva budjetointi on?

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat ovat mukana suunnittelemassa ja päättämässä taloutta koskevista asioista. Tavoitteena on syventää demokratiaa, kehittää entistä vahvempia yhteisöjä ja tehdä julkishallinnon budjeteista oikeudenmukaisempia ja tehokkaampia.
NOSBU logo

 

 

Kunta-Akkuna palvelu

 

Rekisteröityessäsi palveluun ensimmäistä kertaa, tunnistaudu Suomi.fi -tunnistuksella

osoitteessa www.akkuna.fi -> Tunnistaudu.

 

Ensimmäisellä kerralla sinun tulee tutustua palvelun käyttöehtoihin ja hyväksyä ne.

 

Tämän jälkeen voit kirjautua joko Suomi.fi tunnistuksella tai paikallisilla tunnuksilla lisäämällä tunnuksellesi salasanan.

 

 

Avainsanat