Kouluun ilmoittautuminen lukuvuodelle 2022-2023

19.01.2022

Kouluun ilmoittautuminen lv. 2022-2023

Koulunsa aloittavien oppilaiden huoltajat saavat postitse oppilasilmoituksen sekä ohjeet ja käyttäjätunnukset Wilmaan.

Uudet oppilaat ilmoitetaan peruskoulun ensimmäiselle luokalle korjaamalla tai täydentämällä postissa tullut oppilasilmoitus tai ilmoittamalla Internetissä Wilman kautta (ohjeet liitteenä kirjeessä).

Wilman kautta voi ilmoittautua 19.1.-28.1.2022 välisenä aikana. Postitse tullut oppilasilmoitus palautetaan 28.1.2022 klo 14:00 mennessä koulutoimistoon, joko postitse tai kaupungintalon etuovella sijaitsevaan postilaatikkoon. Jos oppilas on ilmoitettu Wilman kautta, oppilasilmoitusta ei tarvitse palauttaa. Kukin koulu järjestää erikseen kouluun tutustumispäivän myöhemmin keväällä (ajankohta ja järjestelyt riippuvat koronatilanteesta).

Muille kuin 1. luokalle pyrkivillä tulee olla todistus vastaavan oppimäärän suorittamisesta. Koulun 1. luokalle ilmoitetaan kuluvana kalenterivuonna seitsemän vuotta täyttävät lapset (syntymävuosi 2015), jotka eivät jo saa vastaavaa opetusta. Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, on pidennetty oppivelvollisuus alkanut jo aiemmin.

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta. Opetuksen järjestäjä voi mainittujen selvitysten perusteella antaa lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Huoltaja vastaa itse lausuntojen hankkimisesta. Nämä hakemukset liitteineen tulee toimittaa postitse koulutoimistoon tai kaupungintalon etuovella sijaitsevaan postilaatikkoon 28.1.2022 klo 14:00 mennessä.

Ilmoittautuminen aamu-/iltapäivätoimintaan

Aamu-/iltapäivätoimintaan voi ilmoittautua palauttamalla ilmoittautumislomake postitse koulutoimistoon tai kaupungintalon etuovella sijaitsevaan postilaatikkoon 6.5.2022 mennessä. Hakemuslomakkeita saa Nivalan kaupungin nettisivuilta www.nivala.fi/lomakkeet ja kaupungin neuvonnasta.

Koulukuljetukset lukuvuodelle 2022-2023

Koulukuljetushakemukset liitteineen on palautettava koulutoimistoon viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Hakemuslomakkeita saa Nivalan kaupungin nettisivuilta www.nivala.fi/lomakkeet ja kaupungintalon neuvonnasta. Mikäli huoltaja ilmoittaa koulutulokkaan Wilman kautta, tulee koulukuljetusta varten ehdottomasti täyttää kohta koulumatkatiedot. Tällöin erillistä koulukuljetushakemusta ei tarvitse palauttaa. Kaikki muut vuosittain uusittavat koulukuljetushakemukset liitteineen on palautettava koulutoimistoon postitse tai kaupungintalon etuovella sijaitsevaan postilaatikkoon viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Matkan pituuden perusteella tehtyä hakemusta ei tarvitse uusia.

 

Opetuslautakunta

kouluun ilmoittautuminen

Avainsanat