Muut lautakunnat

Lautakunnat

Lautakuntien tehtävät on määritetty lainsäädännössä sekä Nivalan kaupungin hallintosäännössä. Lautakuntien toimikausi on neljä vuotta ja lautakunnat asettaa kaupunginvaltuusto.

 

 

Hyvinvointilautakunta

 

Jäsenet

 • puheejohtaja Alatalo Timo
 • 1. varapuheenjohtaja Pihlajaniemi Kaisa
 • 2. varapuheenjohtaja Ekdahl Tuula
 • Visuri Mika
 • Hosio Eine
 • Eskola Topi
 • Palola Heli
 • Jormalainen Jere
 • Kokko Hanne

Varajäsenet

 • Sandvik Mirjami
 • Puurula Markus
 • Muje Kari
 • Oja Ritva
 • Vierimaa Jari
 • Knuuti Sirkka
 • Häyrynen Heikki
 • Tirkkonen Aija
 • Karvosenoja Heidi

 

Keskusvaalilautakunta 2017-2021

 

Valtuusto asettaa kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunnan. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Keskusvaalilautakunnan tehtävät määritetään vaalilaissa.

Jäsenet

 • Kaikkonen Aimo, puheenjohtaja
 • Syrjämäki Petteri, 1. varapuheenjohtaja
 • Pirnes Satu
 • Mehtälä Maija
 • Toivoniemi Keijo

Varajäsenet

 • Laakkonen Lauri
 • Suvanto Leena
 • Nietula Liisa
 • Hautamäki Sanna-Greta
 • Koski Juha

 

 

Lomituspalvelulautakunta 2017-2021

 

Lomituspalvelulautakunta on Kuntalain 77 §:n mukainen lautakunta. Lomituspalvelulautakunnan tehtävänä on lomituspalvelulaissa määrättyjen lomituspalveluiden järjestäminen ja niitä koskevien hallintotehtävien hoitaminen Nivalan paikallisyksikössä (Nivala, Sievi, Ylivieska).

Lautakunnan ratkaisuvalta

 • vahvistaa toimintasuunnitelman ja tavoitteet sekä valmistelee talousarvion
 • päättää hallintojaoston antamien yleisohjeiden perusteella lomapalveluhenkilöstön palkka- ja muut työehtoihin liittyvät asiat virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti
 • vahvistaa lomituspalvelujohtajalle vahingonkorvauksien maksamisen rajat, rajan ylittävän päätöksen tekee lomituspalvelulautakunta.

Jäsenet

 • puheejohtaja Pihlajaniemi Jarmo
 • 1. varapuheenjohtaja Kangas Terhi
 • 2. varapuheenjohtaja Isokoski Juha
 • Järvelä Maija
 • Elovaara Anu
 • Ruuttula Antti
 • Sorvisto Sari

Henkilökohtaiset varajäsenet

 • Puurula Markus
 • Rauhala Johanna
 • Timlin Jukka
 • Kukkola Jukka
 • Pihlajaniemi Elise
 • Hoffren Pentti
 • Järvelä Tuula

 

 

Alueellinen maaseutulautakunta

 

Vuosille 2017-2021 nimetyt varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet

 • Puheenjohtaja Junttila Heikki
 • 1. varapuheenjohtaja Palola Mikael
 • 2. varapuheenjohtaja Autio Mika
 • 3. varapuheenjohtaja Nivala Juho
 • Junttila Elina
 • Hautala Heikki

Henkilökohtaiset varajäsenet

 • Kukkola Jukka
 • Männistö Katja
 • Pietikäinen Mika
 • Ruuttula Merja
 • Isoniemi Markku
 • Toiviainen Marita

 

Opetuslautakunta

 

Jäsenet

 • puheejohtaja Ahokangas  Markus
 • 1. varapuheenjohtaja Nuorala Matti
 • 2. varapuheenjohtaja Raudaskoski Eero
 • Hannula Marika
 • Vähätiitto Tarja
 • Ojalehto Sanna
 • Kivioja Jarmo
 • Ekdahl Pauli
 • Pyykkönen Kaarina

Varajäsenet

 • Ainasoja Eeva-Leena
 • Mustajärvi Päivi
 • Pajukoski Merja
 • Sikala Veikko
 • Isoniemi Markku
 • Visuri Mika
 • Närhi Venla
 • Ekdahl Tuula
 • Kesomaa Mika

 

 

Tarkastuslautakunta

 

Kaupunginvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään Kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikausi.

Jäsenet

 • puheenjohtaja Junttila Heikki
 • varapuheenjohtaja Ekstam Riitta
 • Knuuti Sirkka
 • Elovaara Anu
 • Saarenpää Jouko

Varajäsenet

 • Raudaskoski Jarmo
 • Hyvärinen Taisto
 • Suni Hilkka
 • Tölli Anne
 • Torssonen Katja

 

Tekninen lautakunta

 

Tekninen lautakunta vataa kaupunkilaisten tarpeen mukaisesti kaupungin vastuulla olevasta yhdyskuntatekniikasta, kaupungin omistamista kiinteistöistä, kaupungin vastuulla olevasta viranomaistoiminnasta sekä hallintokunnille tarjottavista ruoka- ja puhdistuspalveluista.

Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikausi ja lautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Jäsenet

 • puheejohtaja Honkala Taimo
 • 1. varapuheenjohtaja Palola Jussi
 • 2. varapuheenjohtaja Perkkiö Timo
 • Suvanto Tuomas
 • Visuri Mika
 • Junttila Elina
 • Ojalehto Heli
 • Pajukoski Merja
 • Kujala Helena

Varajäsenet

 • Vähätiitto Tarja
 • Ohtamaa Sinikka
 • Viitala Tuomas
 • Tyyskä Markku
 • Mäki Arja
 • Vihtari Rauno
 • Korkeakoski Janna
 • Kukkurainen Ari
 • Porkka Jorma

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto

 

Vuosille 2017-2021 nimetyt varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

 • Knuuti Sirkka - varajäsen Löytynoja Seppo
 • Eerikkilä Kirsti - ei varajäsentä
 • Pääkkö Aune - varajäsen Elovaara Anu
 • Junttila Sirkka - ei varajäsentä
 • Rajala Tatu - varajäsen Mehtälä Riitta
 • Heikkilä Eine - varajäsen Alatalo Vappu
 • Malila Satu - ei varajäsentä
 • Vierimaa Jari - ei varajäsentä
 • Männistö Orvokki - varajäsen Tulppo Erja