Käyttösäännöt

Maksut

Lainaoikeus ja kirjastokortti

Lainaoikeuden saa hankkimalla kirjastokortin. Kortin saa täyttämällä ilmoittautumislomakkeen ja todistamalla henkilöllisyytensä. Alle 15-vuotiaan ilmoittautumislomakkeen täytyy olla huoltajan allekirjoittama. Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on aina esitettävä lainattaessa. Kortin haltija on vastuussa kortillansa lainatusta aineistosta ja sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. Asiakastietojen muutoksista on ilmoitettava kirjastoon.

Kortin katoamisesta on syytä ilmoittaa heti, jotta sen mahdollinen väärinkäyttö voidaan estää. Kortilla voi lainata kaikista TIEKKÖ-kirjastoista: Nivalasta, Alavieskasta, Kalajoelta, Merijärveltä, Oulaisista, Sievistä ja Ylivieskasta .

Lainojen uusimiseen, varauksen tekoon ja sähköisten kirjojen lainaukseen tarvitaan kortin lisäksi salasana. Salasanan käyttömahdollisuus annetaan 15 vuotta täyttäneille.

Lainaajakortti

Kadonneen kortin tilalle annetusta uudesta kortista peritään:
lapsilta 1,70 €
aikuisilta 3,40 €

Laina-ajat

Laina-ajat vaihtelevat materiaalin mukaan yhdestä vuorokaudesta neljään viikkoon.

.

Palautusten myöhästyminen

Laina-ajan ylityksestä kirjasto perii myöhästymismaksun. Lainojen palauttamatta jättäminen ja maksamattomien maksujen laiminlyönti kehotuksesta huolimatta aiheuttaa lainausoikeuden menettämisen.

Myöhästymismaksut

Videoista, DVD-levyistä, CD-romeista ja käsikirjaston aineistosta peritään myöhästymismaksua 0,50€vrk/kpl.
Alle 15-vuotiailta peritään pelkkä muistutusmaksu.

Muistutus ja lasku

Muistutus myöhästyneistä lainoista lähetetään seuraavasti:
1. muistutus
videot, DVD-levyt ja CD-romit
3 vrk:n kuluttua eräpäivästä
muu aineisto 10 vrk:n kuluttua eräpäivästä

2.muistutus
videot, DVD-levyt ja CD-romit
13 vrk:n kuluttua eräpäivästä
muu aineisto 20 vrk:n kuluttua eräpäivästä

Muistutusilmoituksesta peritään sekä aikuisilta että lapsilta 1,00€

Lasku palauttamattomasta aineistosta lähetetään 50 vrk:n kuluttua eräpäivästä.
Alla 15-vuotiaalle lasku lähetetään huoltajan nimellä.

Vaikka myöhässä oleva aineisto palautetaan, kertyneet maksut säilyvät kunnes ne on maksettu.

Aineiston varaaminen ja uusiminen

Lainassa tai hyllyssä olevaa aineistoa voi varata maksamalla varausmaksun. Asiakkaalle ilmoitetaan kirjeellä, sähköpostilla tai teksiviestillä, kun hänen varaamansa aineisto on noudettavissa. Alle 15-vuotiaille noutoilmoitukset lähetetään vain kirjeenä.

Jos aineistosta ei ole varauksia, lainan voi uusia korkeintaan kuusi kertaa - myös puhelimitse. Varauksen tekeminen ja lainojen uusiminen on mahdollista myös netin kautta (http://www.tiekko.fi/).

Varaaminen

Omasta kokoelmasta 1 €

Kaukopalvelu

Aineistoa, jota ei ole Nivalan kirjaston kokoelmissa, välitetään muista kirjastoista kaukolainaussääntöjen ja lainan antaneen kirjaston ehtoja noudattaen. Kaukopalvelu on maksullista.

Kaukopalvelumaksut

Tilausmaksu 2 €

Tieteellisten ja joidenkin yleisten kirjastojen ja maakunta-arkistojen lähettämistä kaukolainoista peritään lisäksi niiden veloittamat posti- ja toimituskulut.
Valokopioista lisäksi kopiomaksu laskutuksen mukaan.
Oman lainan palautus muihin kirjastoihin 1,00 € / palautuskerta

Aineiston katoaminen ja vahingoittuminen

Turmeltunut tai kadonnut aineisto on korvattava joko maksamalla kirjaston määräämä korvaushinta tai toimittamalla kirjastoon uusi vastaava teos.

Kirjasto ei vastaa video- tai äänitekasettien, CD-ROMien, DVD-levyjen tai levykkeiden laitteistolle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.Kirjastotoimenjohtaja 30.11.2006

Muut Maksut

Vahingoittunut kirjastoaineisto hankintahinnan mukaan

Eräpäivämuistutukset testiviestillä tai sähköpostilla 1,00€ Vahingoittunut viivakooditarra 0,35€
Rikkoutunut cd-levykotelo 0,50€
Faxin lähetys 1,00€/sivu
Faxin vastaanotto 0,35€/sivu
Kopiot ja tulosteet A4 0,35€/sivu
Kopiot ja tulosteet A3 0,70€/sivu
Väritulosteet A4 0,95€/sivu
Muovikassi 0,20€