Nivalan kaupunginvaltuuston hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat

Muita keskeisiä asiakirjoja ja suunnitelmia ovat:

  • Esi- , perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmat
  • Päivitettävänä oleva Kallion kuntien yhteinen oppilashuollon toimintamalli
  • Koulujen lukuvuosittain laadittavat toimintasuunnitelmat
  • Perusopetuksen laadun arvioinnin käsikirja
  • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma
  • Kouluterveyskysely 2013, käsitelty lautakunnassa 8.4.2014 § 85